no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Mål, verdier og eierskap

Skolen eies og drives av Vestfold fylkeskommune.

IMG_6809.jpg

VISJON

Norges ledende kreative folkehøyskole

Du skal møte en skolen som har kreative fag på timeplanen. Her møter du medelever som er kreative og du møter lærere og et personale som er vant med å jobbe med kreativitet.
Du skal vite at skolen gjør alt den kan for at du skal få en hverdag preget av kvalitet på alle områder av skolehverdagen, faglig som sosialt og bomessig. Derfor er det viktigste for oss å skape god hverdagskvalitet for deg og dine medelever.

 

MÅLSETTING
 • Gjennom fag, samtaler, arbeidsoppgaver og plikter skal Sandefjord folkehøyskole gi unge mennesker tro på egne muligheter og evner til å mestre å styre sin egen livssituasjon. 
 • Elevene utfordres til å ta ansvar og initiativ, til skapende arbeid og selvstendig tenkning.
 • Skolen skal fremme elevenes sosiale evner og øke forståelsen for norsk og internasjonal kultur.

 

VERDIGRUNNLAG

Våre verdier:

 • Kreativitet
 • Kvalitet
 • Likeverd
 • Åpenhet
 • Mangfold

Gjennom våre verdier arbeider vi for å utvikle ulike typer kompetanse i elevgruppa, på individ-, gruppe- og fellesnivå, med spesiell vekt på:

 1. Fagkompetanse
 2. Sosial kompetanse
 3. Livskompetanse

1. Fagkompetanse

Innsikt i enkeltfag eller emneområder.

2. Sosial kompetanse

Evne til samarbeid, konfliktløsing og håndtering av mellommenneskelige relasjoner som arbeids- og samværssituasjoner stiller krav til.    

3. Livskompetanse:

Tilegnelse av kunnskaper som er grunnleggende for individets mestring av den daglige livssituasjonen.  Slike kunnskaper inkluderer bl.a. evne til egenomsorg, kommunikasjon, sosiale relasjoner og nærhet, praktiske ferdigheter og arbeidslyst.

SKOLENS HISTORIE

Skolen ble opprettet som amtskole i 1876 med navnet "Jarlsberg og Laurvigs amtsskole" frem til 1903. Skolen ble så oppført i 1903, fikk navnet Skiringssal ungdomskole 1903-1951. Skiringssal var en markedsplass og et kultsted i det gamle Vestfold, ved Kaupang gård, 6 km nordøst for Larvik sentrum. Her lå i tidlig vikingtid en markedsplass og et kultsted (Skiringssal), som i Alfred den stores oversettelse av Orosius' verdenshistorie kalles en by. Undersøkelser av boplassområdet 2000–02 har bekreftet at Kaupang har vært en karakteristisk vikingtidsby, der bosetningen har vært inndelt i parseller. Kaupangs glanstid må ha vært 800-tallet og første halvdel av 900-tallet.

Så ble vi Skiringssal folkehøyskole fra 1951. Under krigen ble Skiringssal Folkehøyskole brukt for innkvartering av tyske soldater. I 1947 hadde den 4 store skolebygninger og var den største ungdomsskolen i landet med ca 140 elever hvert år. På 70-tallet ble det bygd de 2 nåværende internatene, i tillegg til kontorbygg, undervisningsrom og gymsal. 2011 ble nye Skiringssal folkehøyskole ferdigstilt. Da ble det gamle undervisningsbygget revet og alle undervisningsbygg ble totalrenovert og påbygd. I tillegg fikk vi ny kontorfløy.

1.januar 2020 bytter skolen navn fra Skiringssal til Sandefjord folkehøyskole.

Dagens Sandefjord folkehøyskole har internatplass til ca. 110 elever. Skolen tilbyr 7 linjefag og over 30 valgfag. Skolen ble bygd om i 2011 og alle undervisningsrom fremstår som nye. Skolen har 2 store internat som ligger i tilknytning til skolen. Skolen eies av Vestfold fylkeskommune.

 

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 26.01.2024 kl.13:55