no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69698

Organisering av bypakke Tønsberg-regionen

Saken omhandler hvordan arbeidet med bypakka skal organiseres.

Saken består av følgende vedtakspunkter:

  1.  Bypakke Tønsberg-regionen etableres for å planlegge og anlegge et helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen. Partene i Tønsberg-regionen er Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke
  2. Bypakke Tønsberg-regionen organiseres etter foreslått saksfremlegg med en egen overordna og administrativ styringsgruppe.
  3. Bypakke Tønsberg-regionen bes om å legge frem forslag til bompengeordning for bypakke Tønsberg-regionen.
  4. Bypakke Tønsberg-regionen finansieres primært gjennom bompenger, bidrag fra Vestfold fylkeskommune og Mva-kompensasjon knyttet til investeringer i Bypakke Tønsberg-regionen.
  5. Bypakke Tønsberg-regionen skal ha en andel som vektlegger gående, syklende og kollektiv. Denne andelen skal være minst den samme som det er lagt til grunn i KVU.
  6. Bypakke Tønsberg-regionen utarbeider detaljert fremdrift og kostnadsoverslag for planleggingsmidlene som er forskuttert.
  7. Politisk styringsgruppe endres til overordna styringsgruppe. Leder i HSAM er medlem av overordna styringsgruppe.
Dokumentene:

Publisert:

10.09.2015

Oppdatert:

28.05.2024 kl.12:52