Videregående opplæring

Om karriereveiledning i videregående skole

Tjenesten karriereveiledning/ rådgivning er hjemlet i Opplæringslova og sier noe om elevenes rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål. Link til forskrift

Mål for karriereveiledningen er å utvikle elevenes karrierekompetanse. God karrierekompetanse betyr i stort å mestre elevrollen og skolen, studierollen og arbeidslivet, livets hendelser og omstillinger.

Dette betyr en dreining, fra karriereveiledning som informasjon og rådgivning i valg av utdanning og arbeid til karriereveiledning som retter seg mot å utvikle gode karriereferdigheter, det som er sentralt for mestring, fungering i skole- og jobbrolle og karriere i et livslangt perspektiv. Dette er en tilnærming som tar sikte på å utruste spesielt de unge til å ta aktivt styring i eget liv, det er forebyggende og fremtidsrettet og viktig ledd i god livsmestring og livskvalitet.

Tjenesten i skolen er organisert som en del av skolenes elevtjeneste. Se oversikt over alle skolenes elevtjenester​​​​​​​

Opplæring i skole

Ressurssider:

Opplæring i skole

Skoler i Vestfold

Utdanning.no

Utdanning.no på Youtube - mange ressursfilmer

Karriereveiledning.no

Karriereveiledning.no på Youtube

Vilbli.no

Opplæring i utlandet

Utdanning i verden - videregående skole

Søke skoleplass

Lånekassa

«Hva er videregående opplæring?»

Myter om yrkesfag

Opplæring i bedrift

Ressurssider:

Opplæring i bedrift

Opplæringskontorene i Vestfold og Telemark

Fag-/svenne- og kompetanseprøve

Yrkesfaghåndboka

Utplassering i Europa. Er du lærling og ønsker en læretid med litt annet innhold? Da er dette noe for deg. Les mer her

Film om å være lærling:

Hvordan er det å være lærling? - av utdanning.no

Se oversikt over alle veier til fagbrev på Utdanning.no

Videregående opplæring som voksen

Opplæring for voksne

 

Har du utfordringer og trenger hjelp? 

Er det noe som påvirker skolehverdagen din negativt? Vi vil gjerne bistå deg, uansett årsak eller hvor du er i opplæringsløpet ditt. På disse sidene har vi samlet en god del ressurser som vi håper kan hjelpe deg videre.

Publisert: 24.09.2021 Oppdatert: 29.02.2024 kl.10:59