Tilskudd

Bilder av prosjekter som har fått tilskudd
Her finner du våre tilskuddsordninger for kulturminner og formidling. Vi har samlet informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke om støtte til, hvor søknaden skal sendes og søknadsfrister, samt kontaktpersoner.