Flere unge i fast arbeid

Samarbeidsprosjektet Flere unge i fast arbeid har hatt som formål å øke inkluderingen av unge i arbeidslivet.
Prosjektleder Gro Merethe Rørvig. Foto: Marita Nilsen / VFK
Foto: Marita Nilsen / VFK

Nesten 10 prosent av de unge i Vestfold og Telemark er verken i jobb eller under utdanning. Dette er et samfunnsproblem som Vestfold og Telemark fylkeskommune har tatt tak i gjennom prosjektet Flere unge i fast arbeid.

Prosjektet startet i 2018, og avsluttes i august 2021.

Partene i avtalen består av viktige samfunnsaktører i arbeidslivet og innen utdanning, og som har forpliktet seg til å bidra til å redusere andelen unge utenfor arbeidslivet. De har derfor undertegnet en erklæring om at de ønsker å bidra til at flere unge kommer i fast arbeid.

Skal nå unge mellom 18 til 30 år

I Vestfold og Telemark er det unge mellom 18 til 30 år med lav utdanning, lite praksis, lite nettverk og av og til med sosiale eller psykiske problemer som sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet.

En annen gruppe er unge i alderen 20 til 30 år som har fullført utdanning, men som har for liten, ingen eller svært spesialisert praksis.

Tre strategier er utarbeidet for å nå målsettingene:

 1. Flere unge skal få mer erfaring i arbeidslivet
 2. Flere tar utdanning det er behov for
 3. Økt kunnskap om utviklingen på arbeidsmarkedet

Forpliktende samarbeid

Fylkeskommunen forplikter seg gjennom avtalen til å arbeide aktivt sammen for å bidra til å løse utfordringer for unge på arbeidsmarkedet i Vestfold og Telemark. I fellesskap ønsker initiativet å planlegge og gjennomføre konkrete tiltak, blant annet:

 • Sette i verk nye tiltak for grupper av unge som ikke får tilstrekkelig nytte av eksisterende tiltak
 • Forsterke tiltak som vi vet fungerer
 • Øke innslaget av arbeidspraksis i ulike utdanninger
 • På ulike måter øke tilfanget av lærlingeplasser

Aktørene i avtalen

Partnerskapet består av ni likeverdige partnere:

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Kommunene ved KS Vestfold
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • NAV Vestfold og Telemark
 • Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold
 • NHO Vestfold og Telemark
 • LO Vestfold
 • Forskningsrådet

Publisert: 23.08.2018 Oppdatert: 01.12.2023 kl.13:26

Vil du vite mer?

Les mer i rapporten "Unges utfordringer i jobb og utdanning"

Last ned rapporten

Gro Merethe Rørvig
Prosjektleder

Årsrapporter

Her finner du årsrapportene til prosjektet "Flere unge i fast arbeid" (FUFA)

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018