Psykisk helse

Livet går opp og ned, men det er hjelp å få hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig psykisk. Både på og utenfor skolen er det personer som kan bidra.
Illustrasjonsbilde av elever som sliter med tunge tanker.
Ikke vær redd for å snakke med noen hvis du har det tungt. Kanskje er det litt mindre skummelt å snakke med en medelev først, og så kan dere sammen ta kontakt med en voksen. Foto: Marita Nilsen

I løpet av livet vil de fleste av oss oppleve vanskelige perioder. 

Hva sier egentlig opplæringsloven?

Hvis du strever med den psykiske helsen din skal skolen legge til rette for at du får hjelp.

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.»

Opplæringslova §9 A

Gjør det lettere for andre å hjelpe deg

Vanlige følelser eller psykiske plager?

Vanlige følelser og psykiske lidelser kan være vanskelige å skille. Her lærer du mer om forskjellene, og om når du bør søke hjelp: Vanlige følelser eller psykiske plager?

Hvordan kan jeg fullføre skolen selv om jeg har psykiske plager?

Ta kontakt med rådgiver på skolen, som sammen med deg, finner den tilretteleggingen som passer for deg og dine behov. Skolen har mange muligheter til å hjelpe deg til å fullføre opplæringen din. 

Hvem kan hjelpe meg hvis jeg er mye alene og kjenner på ensomhet?

Kontaktlærer og elevtjenesten kan hjelpe deg med å finne riktig tilhørighet på skolen. Det er mange som kjenner på ensomhet og trenger hjelp til å finne sin plass. Det er viktig at du gir beskjed så raskt som mulig. 

Hva kan jeg gjøre og hvem kan hjelpe meg hvis jeg havner i konflikter/blir uvenner?

De fleste konflikter handler om å bli misforstått eller misforstå andre. Det første du kan gjøre er å snakke om hvordan du har forstått situasjonen og være åpen for at andre kan forstå situasjonen på en annen måte. 

Om du trenger hjelp til å løse pågående konflikter eller takle konflikter på en god måte kan du få hjelp av kontaktlærer eller elevtjenesten på skolen din

Du kan lese om vennskap på ung.no

Hvem kan hjelpe meg hvis jeg ikke har det bra hjemme?

Kontakt elevtjenesten som består av rådgiver, helessykepleier og pp-rådgiver. De kan hjelpe deg og/eller gi deg råd om hva som kan være lurt å gjøre videre. 

Du kan lese mer om problemer hjemme på ung.no

Hvordan kan jeg få hjelp til å takle sorg?

Sorg oppleves forskjellig fra person til person, så det er ingen riktig eller gal måte å sørge på. For å finne ut hva akkurat du trenger, anbefaler vi at du tar kontakt med helsesykepleier eller pp-rådgiver på skolen din.

Du kan lese mer om sorg og krise på ung.no

Hvem kan jeg snakke med om mobbing, vold, diskriminering, trakassering?

Det er nulltoleranse for mobbing, vold, diskriminaering og trakassering på skolen. Hvis du opplever noe av dette på skolen din det viktig å si ifra til kontaktlærer, rådgiver eller en annen voksen på skolen som du stoler på. Da skal du få hjelp til å løse situasjonen.

Les om mobbing og rettigheter på Udir.no

Kjenner du noen som sliter? Det er helt greit å bry seg!

Bli bedre kjent med følelsene dine

Publisert: 22.06.2022 Oppdatert: 10.01.2023 kl.10:06

Grubling og tankekjør

Grubling er når vi tenker på det samme igjen og igjen uten å finne en løsning.

Tankekjør er når mange tanker kommer på en gang, og gjør oss urolig eller sliten i hodet.

Les mer på ung.no om Psykisk helse og følelser

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved de videregående skolene består av flere tjenester som veileder og hjelper elever slik at skolehverdagen blir best mulig.

Ønsker du å snakke med en rådgiver, helsesykepleier eller en PP-rådgiver? Ta kontakt med elevtjenesten på din egen skole.

Bamble vgs.
Elevtjenester

Bø vgs.
Elevtjenester

Færder vgs.
Elevtjenester

Greveskogen vgs.
Elevtjenester

Hjalmar Johansen vgs.
Helsetjenester

Holmestrand vgs.
Elevtjenester

Horten vgs.
Elevtjenester

Kompetansebyggeren
Elevtjenester

Kragerø vgs.
Elevtjenester

Melsom vgs.
Elevtjenester

Nome vgs.
Elevtjenester

Notodden vgs.
Elevtjenester

Nøtterøy vgs.
Elevtjenester

Porsgrunn vgs.
Elevtjenester

Re vgs.
Elevtjenester

Rjukan vgs.
Elevtjenester

Sande vgs.
Elevtjenester

Sandefjord vgs.
Elevtjenester

Skien vgs.
Elevtjenester

Skogmo vgs.
Elevtjenester

SMI-skolen
Kontakt oss

Thor Heyerdahl vgs.
Elevtjenester

Vest-Telemark vgs.
Elevtenester

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) jobber frafallsforebyggende ute på de videregående skolene, og samarbeider tett med elevtjenestene. Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å snakke med rådgiver eller andre på skolen din, kan du ta kontakt med OT – rådgiveren der du er. 

OT har ansvar for å ha oversikt over, kontakte og gi tilbud til ungdom mellom 15 -21 år som er utenfor opplæring. 

OT samarbeider mye med andre instanser, og har god oversikt over hvor ungdom kan få hjelp. OT har også mange ulike tiltak og aktiviteter for ungdom i målgruppen. Deltidselever kan også i noen tilfeller få tilbud hos OT. 

Avdelinger og kontaktpersoner hos Oppfølgingstjenesten

Elev- og lærlingombud

Geir Eidsvåg
geir.eidsvaag@vestfoldfylke.no
Mobil: 481 79 742
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg
tlf. 33 34 40 00