no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevtjenester

Hva kan elevtjenester hjelpe deg med? 

Her kan du i løpet av skoledagen få råd eller hjelp hos:

 • skolerådgivere
 • miljøterapeuter
 • miljøveiledere 
 • spesialpedagoger 
 • pedagogisk psykologiske rådgivere
 • fysioterapeut
 • helsesykepleier

Du kan oppsøke oss alene eller komme på vegne av en vennegjeng eller en hel klasse.

Vi sitter inne med allsidig ekspertise og mye erfaring som du kan ha god nytte av. Vi arbeider på lag, slik at vi henter inn hjelp fra hverandre dersom du kommer med en sak som er ekstra sammensatt og vanskelig.

Vi understreker at taushetsplikten til rådgivere, helsepersonell og PP-tjenesten gjelder både i forhold til skolen, elever og foresatte.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Videre skolegang og yrkesvalg
 • Trivsel, mobbing og personlige problemer
 • Problemer i forhold til lærere og medelever
 • Tilrettelegging av fag
 • Spørsmål i forbindelse med rusproblematikk
 • Spørsmål i forbindelse med helse

Her møter du som elev et profesjonelt team som lytter og veileder når behovet for voksenkontakt er tilstede.