no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Prosjekter og aktiviteter

Ved Sandefjord vgs. har vi en rekke satsingsområder og pågående prosjekter.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken skal gi elever i videregående skole profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser.

DKS er en del av videregående opplæring. Det betyr at kunst og kultur er en del av den kompetansen elevene skal ha med seg etter endt skolegang. Kunst og kultur er identitetsskapende og med på å bevisstgjøre hvem vi er, hva vi står for og hvor vi kommer fra.

Alle elever skal i løpet av skoleåret få to ulike arrangementer i regi av DKS.

Her kan du lese mer om Den kulturelle skolesekken

Aksjon HøstLes

Aksjon HøstLes er en 7 ukers leseperiode hvor alle elever på vg1 yrkesfag deltar. Skolen har siden høsten 2012 gjennomført leseperiode for denne elevgruppen.

Målet med leseperioden er først og fremst å gi gode lese- og mestringsopplevelser til alle deltagerne, uanvhengig av ferdighetsnivå. Vi tror at dette vil motivere til viderer lesning, og på sikt øke elevenes leseferdigheter.

Aksjon HøstLes er et samarbeid mellom skolens faglærere, kontaktlærere og bibliotekarer. 

Her kan du lese mer om Aksjon HøstLes.

 

Publisert: 13.10.2023 Oppdatert: 13.10.2023 kl.10:01