no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Teknologi- og industrifag

Et yrkesfaglig utdanningsprogram som fører til yrker innen teknisk industri, verksteder, skipsindustrien, oljeindustrien (off shore), teknologisk industri, bilverksteder og kjemisk prosessindustri.

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Her finner du mange godt betalte jobber! Hvis du er motivert og interessert i en fremtidig jobb innen teknologibedrifter, bilverksteder, maskinverksteder, grafisk produksjon, oljeindustrien (offshore og onshore) eller prosessindustrien - da er Teknikk og industriell produksjon det perfekte valg for deg!

Disse videoene med YouTuber Hanna Martine gir en god smakebit på hva fagene har å by på:

Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du vil blant annet lære om:

 • Data
 • Tegning
 • Styringssystemer
 • Sveising
 • Dreiing
 • Hydraulikk
 • Pneumatikk
 • Bruk av verktøymaskiner
 • Produksjonsplanlegging
 • Produksjonsprosesser
 • Helse, miljø og sikkerhet

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av teori, praktisk arbeid i våre verksteder og opplæring i skole eller bedrift.

Vg2 Industriteknologi

Her lærer du å sveise og dreie, lage verktøy, reparere maskiner osv.

Du får kunnskaper om:

 • Materiallære og konstruksjoner
 • Tegneprogrammer på PC
 • Datastyrte maskiner
 • Hydraulikk og pneumatikk
 • CNC-maskiner
 • Produksjonsplanlegging
 • Produksjonsprosesser

Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

I dette faget lærer du:

 • grunnleggende kjemi
 • produksjonsprosesser- og laboratorieteknikker
 • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og produksjonslinjer
 • laboratoriefag
 • miljømessige og teknologiske utfordringer i faget

Her legger du grunnlaget for spennende yrker, for eksempel innen:

 • Kjemisk prosessindustri
 • Faglaboratoriearbeid
 • Produksjon av medisiner
 • Oljeindustrien

Læretida

For industriteknologi og kjemi/prosess er læretida 2 år. Det finnes mange aktuelle lærlingplasser og arbeidsplasser i nærmiljøet vårt, for eksempel Pronova, Jotun, verkstedindustrien, samt en rekke bilverksteder og teknologibedrifter.

Du kan også videreutdanne deg til for eksempel ingeniør innen ditt fagområde.

Kontakt

Ben Are Kristensen

Avdelingsleder teknologi- og industrifag (TEK), elektro og datateknologi (EL)

ben.are.kristensen@vtfk.no

940 00 610

Publisert: 29.11.2017 Oppdatert: 22.01.2024 kl.11:22