no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

SVGS 25 år!

Skoleåret 2021/22 var et jubileumsår for Sandefjord videregående skole. Dette året var det 25 år siden Norges største videregående skole sto ferdig med alle de videregående skolene i Sandefjord samlet i en virksomhet og i et bygg. Jubileet ble markert gjennom hele året med aktiviteter for elever og ansatte som henspilte til skolens historie og arbeid de siste 25 år, men også fremtidig utvikling.
Skolebygget til Sandefjord vgs

Sandefjord videregående skole 1996-2021

SVGS blir innviet

- Nå kan vi ta i bruk et toppmoderne skolesenter som representerer betydelige ressurser gjennom lærerkompetanse, undervisningslokaler og skoleutstyr. Skolen har et bredt sammensatt opplæringstilbud. Elevene vil møte et mangfold av muligheter i skolemiljøet.

Tekst: Tor Hansen

De første årene

I skoleåret 1996-1997 skjer det en rekke ting. Høytidelig innvielse med fylkestopper i august. Personaltur med ansatte i september. Det første elevrådet ledes av Siri Tidemand Andersen. Hun og elevrådet er med på å legge lista høyt for elevenes deltakelse i utviklinga av SVGS. Bygging samtidig som det er undervisning, blir ingen innertier. Heller ikke timeplaner som skaper kaos for lærere og elever de første ukene høsten 1996. Akkurat da er neppe ideologien, visjonene og verdigrunnlaget for skolen i frontallappen til de ansvarlige lederne.

Arkitekt Iver Anton Kristiansen inspireres av antikkens idealer og levemåter. Anlegget utformes som et minisamfunn med fellesrom for uformell læring. Denne møteplassen skal være en smeltedigel der elever med ulik bakgrunn kan møtes. Rundt Forum er det salg av varer. Bakeri, frisørsalong, kjøttsalg, restaurant og bokhandel kommer på plass etter hvert. Eleven i sentrum er i alle 25 år den viktigste pedagogiske ledetråden.

Elevtjenesten under ledelse av Anne Margrethe Dahlen får en sentral plass med skolepsykolog, helsesøster som det heter den gangen, skoleprest Oddvar Thorsen og mange rådgivere. Den femte skolen, Virik senter, kommer fysisk på plass i paviljongen våren 1997. Integrering av funksjonshemmede i skolesenteret er også en viktig satsing for skolen i Bugården.

Tekst: Tor Hansen

Bygging av B-blokka fra 1995. Foto: Ola Fjeld
Bygging av B-blokka fra 1995. Foto: Ola Fjeld
Elever i kø utenfor bakeriutsalget.
Bakeriutsalget. Foto: Leif Kristian Børresen
Internasjonal interesse

Interessen for SVGS er i alle 25 årene stor. I perioden 1996-2000 er det mer enn 100 offisielle delegasjoner fra inn- og utland som besøker SVGS. Fylkeskommuner, skoler, politikere, bygg-teknikere, departementer, ledere, lærere og mye mer får innsikt i hva SVGS driver med. Annerledes-skolen som satser på samlokalisering og en klar verdiprofil, er noe nytt i landet vårt. Delegasjonene kommer fra «hele» Norge, Island, Russland, USA, Finland, Ungarn, India, Sør-Afrika og Tyskland. OECD-besøket i 1999 er spesielt. Skoleforskerne vurderer elevenes motivasjon på SVGS. De konkluderer med at det arkitektoniske også har stor betydning for elevenes læringsevne.

Å etablere samarbeid med aktører utenfor skolen, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, prioriteres for elevene, lærerne og andre ansatte. Byggingen av «Framtidsskipet Gaia» med internasjonal forankring, kommer som et verdifullt prosjekt i samarbeid med grunnskolen i Sandefjord kommune. Deltakerne er fra samtlige barne- og ungdomsskoler i Sandefjord, elevene fra Skiringssal Folkehøyskole og SVGS.

Et unikt samarbeid. Selve «byggingen» skjer med ulike uttrykksformer som rollespill, sang- og musikkinnslag, utstillinger, malerier, tegninger, skulpturer osv. Å titte inn i framtida, spesielt innen miljøvern, blir en annerledes og lærerik dag for alle involverte. At dagen alltid legges på FN-dagen, eller i nærheten av den, skaper en ekstra internasjonal stemning. I 2014 strander tiltaket pga. dårlig kommuneøkonomi. 

Tekst: Tor Hansen

Gaia-arrangement i Forum
Gaia-arrangement i Forum 2003. Foto: Svgs
Besøk på vennskapsskolen Isaac Morrison High School i Sør-Afrika.
Besøk på vennskapsskolen Isaac Morrison High School i Sør-Afrika. Christian Høeg(t.v.) og Jostein Selvikvåg og skolens rektor. Foto: Privat

 

Samarbeidspartnere

Kontakten med næringslivet og ideelle organisasjoner skaper også mange innovative tiltak. Sandefjord Ungdomskorps for eksempel får øvingslokaler i skolens kjellerlokaler. Hver 17.mai i 25 år, utenom i koronaårene 2020 og 2021, marsjerer og spiller ungdomskorpset i barnetoget foran SVGS-elevene og ansatte. Prosjekt skolebedrift og entreprenørskap er et populært tilbud for elevene både på yrkesforberedende og studieforberedende linjer. Såpefabrikken til kjemi- og prosessavdelingen blir en suksess. Ved å produsere grønnsåpe basert på rapsolje, lærer elevene både hvordan de skal lykkes i planleggingen, gjennomføring av selv produksjonen og salget av den ferdige varen.

Hotell- og næringsmiddelfag som i dag heter restaurant og matfag, har en helt sentral rolle i historien om SVGS. Restaurant Barden er møtestedet hvor folk fra regionen og elever og ansatte på skolen kan nyte de lekreste matretter som elevene lager. Kommende mesterkokker og servitører får profesjonelle lærere som inspirerer ungdommen til å satse på dette profesjonsyrket.

Avdeling service- og samferdsel er en viktig bidragsyter til et enda tettere samarbeid med næringslivet. Mange SVGS-elever blir gründere både på skolen og seinere i livet. Å lage egen elevbedrift, gir gode erfaringer for tenåringene. Næringslivet i Sandefjord er ypperlige samarbeidspartnere på en rekke områder for ansatte og elever på SVGS. Noe også lærlingene på yrkesfaglige skoletilbud får oppleve. To år på skole og to år som lærling gir mange ungdommer på SVGS arbeid i håndverks- og industribedrifter.

Formgivingsfaget som nå heter kunst, design og arkitektur, har lærere som selv er kunstnere. Tenåringer boltrer seg i kreative prosjekter. Elevene utvikler egenskaper som er med dem resten av livet. Sandefjord Ressurs som er egen avdeling på SVGS de første ti årene, driver med utadrettet virksomhet og opplæring innen blant annet data, helse- og sosialfag, videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Tekst: Tor Hansen

Fra kjøkkenet i Barden.

Fra kjøkkenet i Barden. Elevene Maya Johannessen og Jonas Haraldsen. Foto: Per Ramberg

 

Fra 1380 til 2200 elever

Skolens elevtall vokser fra 1380 til 2200. De siste par årene med litt færre elever. Behovet for nye undervisningsbygg er prekær på en rekke programområder. De tre rektorene i skolens historie, Thor Klaveness, Erik Tidemann Jørgensen og Harald Møller, engasjerer seg i utvikling av skolesenteret. Og lykkes. Læringssenteret i 2010, nybygg for elevene på hverdags- og arbeidsliv, klasserom for elevene på idrett, automasjon og elektro i 2014 og storhallen i 2019 som i dag er skolens storstue for en rekke arrangementer.

De store fagmiljøene i de ulike fagseksjonene arbeider målrettet for at elevene skal få så gode læringsarenaer som mulig. International Baccalaureate, IB, er et tilbud for elever som søker seg bla. til internasjonale studiesteder. Utenlandske IB-elever strømmer til SVGS for å lære av de dyktige pedagogene. Toppidrett innen fotball, håndball og individuelle idretter, kalles Sandefjordmodellen i skole-Norge. Olympiske mestere, verdensmestere, europamestere og utallige norgesmestere formes i ulike idretter av toppidrettslærere med internasjonal eller nasjonal bakgrunn innen sin idrett.

Musikk, dans, drama, MDD, er også med når SVGS blir til i 1996. Nasjonale og internasjonale stjerner går på musikken og får selvtillit på alle prosjektene som MDD har to ganger i året. Populariteten til SVGS er stor blant elevene i 10.klasse.

Elevveksten er formidabel, spesielt på skolens mulighetstilbud for elevene. Ventelistene på en del skoletilbud er lang hver eneste høst. Idretten går fra 30 elever til 360. Service og samferdsel fra 18 til 230 elever. IB og MDD går fra en til halvannen klasse pr. klassetrinn. Nærmere 25.000 elever går på SVGS i 2, 3, 4 eller 5 år i perioden 1996-2021.

Tekst: Tor Hansen

Læringssenteret
Elever i arbeid på Læringssenteret. Foto: Per Ramberg
Topp håndball elever
Toppidrett håndball. Foto: Per Ramberg
Chess med MDD
Fra Chess-forestillingen i 2013. Foto: Gudmund Nese

 

SVGS 2021

Når skolen går inn i jubileumsåret 2021-2022, er det intens «bygging» som minner om 1996-1997. Rektor Harald Møller overtar stafettpinnen etter Thor Klaveness med en storsatsing på å utvikle skolesenteret i Bugården. 650 millioner kroner ligger i potten slik at SVGS fortsatt kan være et fyrtårn for videregående utdanning i Norge også de kommende 25 årene.

I løpet av jubileumsåret får skolen sin egen jubileumsbok. Både en papirutgave og en digital bok. Slettes ingen vanlig firmabok. Det arrangeres et bokbad i Storhallen. Her vil du få mer innblikk i personene bak historiene til SVGS. Elever, lærere, andre ansatte og politikere har hovedrollene. Mer enn 100 personer forteller om sine historier på SVGS i en essaypreget sjangerstil. Ulike tiltak for alle elevene og ansatte i jubileumsåret er det bare å glede seg til.

En viktig ting er som i 1996. Visjonen til Norges største videregående er fortsatt «Mangfold og muligheter».

Tekst: Tor Hansen

Kranselag
Kranseskål for N-bygget. Foto: Aage Valderhaug

 

Bilder

Bygging av B-blokka fra 1995. Foto: Ola FjeldBakeriutsalget. Foto: Leif Kristian BørresenGaia-arrangement i Forum 2003. Foto: SvgsBesøk på vennskapsskolen Isaac Morrison High School i Sør-Afrika. Christian Høeg(t.v.) og Jostein Selvikvåg og skolens rektor. Foto: PrivatFra kjøkkenet i Barden. Elevene Maya Johannessen og Jonas Haraldsen. Foto: Per RambergToppidrett håndball. Foto: Per RambergFra Chess-forestillingen i 2013. Foto: Gudmund NeseElever i arbeid på Læringssenteret. Foto: Per RambergKranseskål for N-bygget. Foto: Aage Valderhaug

Publisert: 02.09.2021 Oppdatert: 01.08.2022 kl.14:39