no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Påbygg - studiekompetanse etter yrkesfag

Påbygg til generell studiekompetanse er et utdanningsprogram for deg som har avsluttet Vg2 yrkesfag, og som ønsker generell studiekompetanse i stedet for fagbrev (Påbygg 3).

Innhold i påbygg etter Vg2 YF

Opplæringen er utelukkende teoretisk og bygger videre på fellesfagene fra Vg1 og Vg2 yrkesfag. Etter ett år går du opp til samme eksamen i norsk skriftlig hovedmål som Vg3-elevene på studieforberedende. Elevene trekkes i tillegg ut til én skriftlig og én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen. Etter fullført og bestått påbygg har du mulighet til å søke universitet eller høgskole.

Lærerne som underviser i påbygg, har høy kompetanse og lang erfaring i å undervise påbyggelever.

I løpet av en skoleuke vil du ha ti timer norsk, fem timer matematikk, fem timer historie, tre timer naturfag, to timer kroppsøving og fem timer programfag. Dette utgjør til sammen 30 timer.

Elevene som går påbygg vil da ha samme omfang i fellesfagene som elevene på studieforberedende har oppnådd etter tre år.

Valg av programfag

I programfag kan du velge mellom de fleste av programfagene vi tilbyr våre elever på Vg2 studiespesialiserende programområde.

Programfag velger du etter at du har fått tilbud om skoleplass.

Vær klar over at noen universitets- og høyskolestudier stiller krav om fag ut over generell studiekompetanse. Dette dreier seg vanligvis om fag fra programområdet for realfag (for eksempel matematikk, fysikk, kjemi, biologi).

Viktig å tenke på

Påbygg er et omfattende teoretisk skoleløp med høyt læringstrykk som krever mye av deg som elev når det gjelder å være forberedt, ha gode læringsstrategier og gjøre hjemmearbeid. Det er viktig at du har lite fravær, deltar aktivt i timene og møter forberedt til undervisningen.

Kontakt

Tone Elisabeth Grundvig

Avdelingsleder Norsk med ansvar for kombiløpet, påbygg og STL

tone.grundvig@vtfk.no

997 93 269

Ansvar for elever på Påbygg, i Kombiløpet og STL.

Publisert: 29.11.2017 Oppdatert: 06.10.2022 kl.15:01