no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Lærebøker (gratis læremidler)

Vestfold fylkeskommune har et lovfestet ansvar for at alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Dette innebærer at alle nødvendige læremidler skal være gratis for elevene

Informasjon under Opplæring på fylket

 • Alle læremidlene skal leveres inn hvert år. Siste frist for innlevering av læremidlene er siste skoledag inneværende skoleår.
 • Ved avbrudd eller bytte av fag eller skole skal læremidlene leveres tilbake umiddelbart.
 • Læremidlene er skolens eiendom og skal leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning. Med tilfredsstillende forfatning menes blant annet:
  - Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markører i bøkene.
  - Bøkene skal ikke mangle strekkode, sider, ha vannskade, være tilgriset eller på annen måte ha mer enn normal slitasje.
 • For å forhindre forbytting av læremidlene og unødig slitasje, anbefaler vi at du bruker bokbind og skriver navn på/i læremidlene. 

Krav om erstatning

Viser til Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark: 
§ 5-1. Erstatningsansvar
Eleven kan bli erstatningsansvarlig for skader på skolens eller andres eiendeler.

Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid og i tilfredsstillende forfatning, må de erstattes.

Plan for utlevering av lærebøkene

Plan for utlevering av lærebøker lages ved skolestart.

Hvem har rett til å låne lærebøker

Lurer du på om du kan låne læremidler gratis? Hvem har rett og hvem har ikke rett?

På denne siden finner du reglene som gjelder for Vestfold fylkeskommune.

Til ny eksamen

 • Hvis du  melder deg opp til første oppsatte eksamen etter at du strøk
 • Hvis du er elev ved skolen og skal forberede ny eksamen i et fag

Som delkurselev

 • Du følger undervisningen og har rett til gratis læremidler

Som lærling

 • Som tidligere elev med lærlingkontrakt har du rett til gratis læremidler. Ta med lærlingkontrakten.

Som lærerstudenter i praksis ved Sandefjord videregående skole:

 • Lærerstudenter registreres som midlertidige lånere og får låne lærebøker så lenge læringssenteret har ekstra eksemplarer
 • Hvis læringssenteret ikke har ekstra eksemplarer må din ansvarlige avdelingsleder kjøpe inn bøker på vanlig måte via sitt studieområde

Tips: kjøp brukte bøker på nett!

iBok - kjøp og salg av brukte lærebøker
Finn.no

Det er også mulig å få tidsavgrenset prøvetilgang til noen digitale lærebøker på nett. Dette sjekker du selv via nettsidene brettboka.no og smartboka.no

Erstatning ved tap

Hvis du mister en lærebok, ta kontakt med bibliotekpersonalet i læringssenteret.

Telefon: 33 48 37 50

E-post: biblioteketsvgs(at)vfk.no

Publisert: 17.01.2018 Oppdatert: 07.08.2023 kl.12:29

Digital lærebok? Tips ved problemer