no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Finn fakta

Finn fakta på nett

Store norske leksikon

Allkunne - nynorsk leksikon

Wikipedia 

Google scholar

Rockipedia - om norske artister og plateutgivelser

Landguiden - om land, konfliktområder, statistikk. Tilgang på skolen.

NUPI skole - informasjon og lærestoff  om internasjonale spørsmål for elever og lærer

Konflikter i verden - FN-sambandets beskrivelse av pågående konflikter i verden

Språkrådet

Helsebiblioteket - fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser

Norsk helseinformatikk

Nasjonalt senter for aldring og helse

Læringsressurser

NDLA - digitale læremidler for videregående skole

Aschehoug Univers - logg inn med Feide

NRK skole

Elevkanalen (tidligere TV2 skole)

Musikkparken

Karde e-læringsressurser - for mennesker med språkvansker, kognitive utfordringer og deres støttepersoner

Publisert: 17.01.2018 Oppdatert: 01.03.2024 kl.16:02