no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kildebruk

Hjelp til å bruke, vurdere og vise til kilder. Her finner du mange ressurser som hjelper deg å bli god på kildebruk og kildekritikk.

Lærer og ønsker gjennomgang av god kildebruk og skolens siteringsregler i klasserommet?

Kontakt biblioteket for en presentasjon i ditt klasserom! Vi har gode erfaringer med vårt to-delte opplegg: felles gjennomgang rundt siteringsregler og prinsipper for god kildebruk (ca 20-30 minutter), inkludert krav ved bruk av KI. Etterfulgt av gjennomgangen jobber elevene praktisk med og veiledes i oppsett av kilder i en egen tekst. Gode anledninger kan være tett opp mot en innleveringsfrist, skriveøkter på fagdager, eksamensforberedelser e.l.

Send oss en forespørsel via eget skjema eller e-post biblioteketsvgs(at)vtfk.no! Vi etterstreber å tilpasse opplegget til oppgaveteksten/temaet elevene jobber med, ting du synes er viktig å fokusere på eller det elevene synes er vanskelig.

Siteringsreglene

Gjør det lett for deg på Svgs å bruke kilder på riktig måte!

Skolens siteringsregler

FAQ kildebruk - ofte spurte spørsmål