no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Opphavsrett: bilder og film

Tenk før du bruker andres bilder og åndsverk!

Med rett til å dele!

Creative Commons search - finn bilder, musikk o.l. du kan bruke og dele videre digitalt. Tips: søk etter bilder i Pixabay.
Unsplash - bilder tilgjengelig til bruk. Kilde/fotograf må angis.
Flickr Creative Commons. Hvert bilde må sjekkes for rettigheter. Kilde/fotograf må angis.
FreeImages. Hvert bilde må sjekkes for rettigheter. Kilde/fotograf må angis.
Historiske fotografier - Arkivverket i Norge. Opprinnelig arkiv/kilde/fotograf må angis.
Google images, avansert søk, se bruksrettigheter. Kilde/fotograf må angis.
Wikimedia commons. Gratis og fritt tilgjengelig. Kilde/fotograf må angis, se informasjon om fotograf under "Author".

Les mer om å finne og bruke bilder på DelRetts nettsider.

Bilder

Hva slags bilder kan du egentlig bruke?

Egne bilder.

Har du tatt bildet selv? Er det andre enn deg selv på bildet? Da må du tenke på: 

  • Du må ha samtykke for å publisere bilder av andre personer. Gjelder i 15 år etter en persons død. 
  • Dersom personen på bildet er under 15 år må du ha samtykke av foresatte.

Det er også mange andre regler for publisering/offentliggjøring av egne bilder.

Andres bilder.

Har andre tatt bildet?

  • Sjekk om bildet har delingslisens. Du kan i utgangspunktet ikke bruke bilder du har funnet på Internett med mindre de er merket med delingstegn (CC og GNU). På noen nettsteder har fotografer lagt ut bilder som kan brukes vederlagsfritt (uten betaling).
  • Angi alltid fotografens navn hvis det er kjent.

Film

Les mer her om tilgang til film via skolens ressurser. 

Kontakt læringssenteret for tips til innkjøp.

Kan lærerne vise film for elevene sine?

Les mer om bruk av TV og film i undervisningen på DelRetts nettsider.

Opptak av TV-produksjoner. AV-sentralen har tilgjengeliggjort noen TV-produksjoner med rettigheter til å vises i undervisningssammenheng. Lærere på videregående skoler kan lage seg en bruker på tjenestens nettside og laste ned filmer og TV-program til undervisning herfra. NB: Bruk nettleserne Firefox eller Chrome.

Filmrommet (kontakt bibliotekarene for passord) gir skolen tilgang til å streame en rekke filmproduksjoner som kan vises i undervisning. Her finner dere også filmstudieark til flere av produksjonene. Skolen abonnerer på denne tjenesten.

Ordforklaringer

Opphavsrett

"Opphavsrett, den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (åndsverkloven)." (Lassen & Lund, 2012, hentet fra www.snl.no)

Vernetid

Opphavsmannens vernetid er 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Når det gjelder fotografier skilles det mellom fotografiske verk (kunstverk) og fotografiske bilder. Fotografiske verk er vernet som andre åndsverk, mens eneretten til fotografiske bilder varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans/hennes dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget.

Åndsverk

"Åndsverk, verk som er frembrakt av menneskelig tankevirksomhet; f.eks. litterært verk, film, musikkstykke eller kunstverk" (Store norske leksikon, 2009, hentet fra www.snl.no)

Mer om opphavsrett

DelRett - Norgesuniversitetet om opphavsrett og undervisning.
Nettvett.no.
Fotojuss utgitt av Norsk kulturråd.
Clara - informasjonssentral for opphavsrett og klarering.

Rettighetshavernes organisasjoner

Bono - for billedkunst
Fono - for plateprodusenter
Gramo - for produsenter og utøvende kunstnere
Norwaco - for opptak av radio- og TV-program
Tono - offentlig fremføring og lydfesting av musikk
Kopinor - kopieringsavtaler og bruk av andres åndsverk

Publisert: 25.01.2018 Oppdatert: 19.04.2024 kl.10:15