no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Utleie

Skolen leier ut idrettshaller og øvrige lokaler.

Leie av skolens lokaler

Fyll ut søknad til avdelingsleder for innemiljø.

Vivian Ugwu Chinyere

Avdelingsleder Innemiljø og kantine

vivian.chinyere.ugwu@vtfk.no

943 84 480

Videoovervåking på skolens område

Skolen har kameraovervåkning på enkelte områder av skolen. Les mer om formål, rutiner og praktisk informasjon.

Praktisk informasjon og retningslinjer for leie av idrettshall

Utleieperiode 

- Gammel hall, hel bane: Følger skoleruten
- Storhallen (ny hall): Oppstart en uke etter skolens oppstart i august, avsluttes i begynnelsen av mai (følger skolens ferier).

I henhold til avtale mellom Vestfold fylkeskommune og STIF`s turngruppe har turngruppen forleierett til idrettshallen og speilsalen etter VFK`s egen bruk.

Hallene blir leid ut for hele utleieperioden som følger skoleåret. Leietaker kan si opp hele eller deler av leieforholdet med 1 måneds varsel.

Utleie i skolens ferier og prøve- og eksamensperioder

I skolens ferier er hallene stengt for ordinær utleie. Treningstider vil kunne bortfalle i prøve- og eksamensperioder, ved skolens egne arrangementer og ved påkrevd vedlikehold. Om mulig skal leietagere varsles om dette 2 uker før bortfall av treningstider.

Utleietid

Lokalene leies ut mandag – fredag mellom kl. 16.30 – kl. 22.00.

Eventuelle spørsmål rettes til avdelingsleder Vivian Ugwu Chinyere.

Kriterier for tildeling

 • Barn og unge prioriteres.
 • Idrettshallene er fortrinnsvis forbeholdt innendørsidrettene.
 • Er det ledige timer igjen i idrettshallene etter at fordelingen til lag og foreninger i Sandefjord er gjort, kan disse fordeles til andre søkere.

Retningslinjer for bruk av hallene

 • Det er kun tillatt å bruke vannbasert klister. Bruk av annen type klister fører til utestengelse.
 • Innesko skal benyttes.
 • Leietaker skal påse sikker bruk av utstyr. Sjekk at mål er forsvarlig sikret før bruk.
 • Håndballmål skal settes tilbake på anvist plass.
 • Leietaker skal sørge for at ingen trener eller oppholder seg i hallene uten treners tilstedeværelse. Trener skal ha gjennomgått branninstruks for idrettshallene.
 • Leietaker skal rydde og fjerne utstyr etter avsluttet trening. Søppel ryddes og fjernes fra skolens område. 
 • Leietaker sørger for nødvendig førstehjelpsutstyr tilpasset egen aktivitet.
 • Leietaker blir fakturert for fjerning av ulovlig klister og mangelfull rydding.
 • Leietaker blir fakturert for skader som forårsakes av leietaker.
 • Leietaker forplikter seg til å gjøre retningslinjene for bruk av hallene kjent for sine trenere.
 • Utleier kan til enhver tid avslutte leieforholdet med umiddelbar virkning.

Branninstruks for idrettshallene ved SVGS

1. Formål
Sikre effektiv varsling og trygg evakuering ved brann under trening på kveldstid.

2. Omfang
Leietakere.

3. Ansvar
Leietaker er ansvarlig for at tilstedeværende trenere har gjennomgått brannopplæring. Skolens avdelingsleder for drift og vedlikehold er ansvarlig for å gjennomføre brannopplæring av leietakers trenere.

4. Beskrivelse
Brann varsles direkte til brannvesenet via skolens automatiske varslingsanlegg, ved manuell brannmelder eller på telefon 110.
Evakuer alle som er truet av røyk og brann.
Lukk dører og vinduer
Forsøk å slokke.
Møt opp ved oppstillingsplass utenfor hallen for opptelling.

Skolens brannopplæring av trenere

Alle trenere som bruker skolens idrettshaller skal gjennomgå brannopplæring slik at vedkommende kan lede en evakuering. Dette innebærer at trenerne gjøres kjent med rømningsveger, manuelle brannmeldere, slokke- og redningsutstyr, oppmøteplass for opptelling av personer og møte med brannvesenet. Skolen vil hver høst arrangere en felles brannopplæring i idrettshallene. Leietaker må stille med alle som skal være trenere i hallene. Brannopplæringen er obligatorisk, og vil vare i ca. 1 time. Etter opplæringen skal deltakere kvittere for gjennomført opplæring.

Tidspunkt for brannopplæring

Obligatorisk brannopplæring for trenere og trenerassistenter vil finne sted. Ved eventuell skifte av trener og annet fravær må ny trener henvende seg til skolens kveldsvakt for gjennomgang av branninstruks. 

Publisert: 09.06.2020 Oppdatert: 24.05.2024 kl.16:07