no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Film

Se film via Internett

Filmrommet (spør bibliotekarene om brukernavn og passord)
NDLA film 
Filmbib (krever nasjonalt lånekort fra folkebiblioteket. Bruk nettleseren Firefox) 
Filmoteket (krever nasjonalt lånekort fra folkebiblioteket. Se inntil 6 filmer per måned) 
NRK Skole 
AV-sentralen (lærere på videregående skoler kan bli brukere og laste ned filmer og TV-program til undervisning. Bruk nettleserne Firefox eller Chrome.)

Finn filmer i biblioteket

Søk i samlingen vår

Filmatiserte bøker

BS Film og bok Oversikt over filmer som bygger på bøker. Kontakt biblioteket for brukernavn og passord.
Filmmatiserte norske romaner og noveller - en oversikt av Bergen bibliotek

Innkjøpskriterier for film

Læringssenteret ønsker å utvikle en filmsamling som støtter elevene faglig, bygger opp under generell kulturell dannelse og gir kunnskap om andre mennesker og samfunn.

Fagfilm

  • Fagfilm relatert til elevenes læringsarbeid
  • Dokumentarfilm om temaer som er aktuelle i forbindelse med undervisningen

Spillefilm

  • Filmatiserte bøker
  • Film med fransk, spansk og tysk tale (andre språkfag enn engelsk)
  • Ny norsk film
  • Film fra andre kulturer/områder enn engelskspråklige
  • Film fra forskjellige land som skolen har elever fra
  • Kvalitetsfilm som tar opp aktuelle og viktige temaer

Opphavsrett og film

Les mer om dette på læringssenterets sider om opphavsrett, under punktet kildebruk.

Publisert: 17.01.2018 Oppdatert: 10.06.2024 kl.14:11