no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Film

Se film via Internett

Filmrommet (spør bibliotekarene om brukernavn og passord)
NDLA film 
Filmbib (krever nasjonalt lånekort fra folkebiblioteket. Bruk nettleseren Firefox)
NRK Skole 
AV-sentralen (lærere på videregående skoler kan bli brukere og laste ned filmer og TV-program til undervisning. Bruk nettleserne Firefox eller Chrome.)

Finn filmer i biblioteket

Søk i samlingen vår

Filmatiserte bøker

BS Film og bok Oversikt over filmer som bygger på bøker. Kontakt biblioteket for brukernavn og passord.
Filmmatiserte norske romaner og noveller - en oversikt av Bergen bibliotek

Innkjøpskriterier for film

Læringssenteret ønsker å utvikle en filmsamling som støtter elevene faglig, bygger opp under generell kulturell dannelse og gir kunnskap om andre mennesker og samfunn.

Fagfilm

  • Fagfilm relatert til elevenes læringsarbeid
  • Dokumentarfilm om temaer som er aktuelle i forbindelse med undervisningen

Spillefilm

  • Filmatiserte bøker
  • Film med fransk, spansk og tysk tale (andre språkfag enn engelsk)
  • Ny norsk film
  • Film fra andre kulturer/områder enn engelskspråklige
  • Film fra forskjellige land som skolen har elever fra
  • Kvalitetsfilm som tar opp aktuelle og viktige temaer

Opphavsrett og film

Les mer om dette på læringssenterets sider om opphavsrett, under punktet kildebruk.

Publisert: 17.01.2018 Oppdatert: 09.06.2020 kl.12:11