no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Inntak og skoleplass

På denne siden vil du finne svar på de vanligste spørsmål som dukker opp i forbindelse med skoleplass og inntak i videregående skole.

Inntakskontoret

Har du spørsmål knyttet til din opplæring eller spørsmål om nettstedet vigo.no, kan du kontakte inntakskontoret i hjemfylket ditt.

Avdeling for videregående opplæring Inntak

Postadresse
Postboks 1213, Trudvang
3105 Tønsberg

Telefon
33 34 41 72 (man-fre kl. 11:30-14:00)

E-post
inntak@vestfoldfylke.no 

Søknadsfrister inntak

  • 1. februar inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling.
  • 1. mars inntak videregående skole ordinære søkere.
  • Innen 30. april kan søknaden endres, og henvendelsen må skje direkte til inntakskontoret.
  • 1. juli: frist for å ha folkeregistrert adresse i Vestfold hvis du i søknaden har krysset av for flyttet til Vestfold.
  • 1. juli: registrere forhåndssvar Vigo.no

Hovedinntak i juli

Hovedinntaket utføres av inntakskontoret og publiseres 8. juli 2024 kl. 08:00. Dette skjer den første uka i juli. Inntaket er for ordinære og individuelle søkere med ungdomsrett. Søkerne mottar SMS og må svare på skoleplass/venteplass innen to uker. Søkeren risikerer å miste tilbudet om skoleplass og/eller ventelisteplass hvis søkeren ikke overholder svarfristen. Søkere som har registrert forhåndssvar trenger ikke å registrere flere svar på sin søknad, med mindre de ønsker å si nei til skoleplass eller venteplass.

Søkere med rett til Vg4 Påbygg etter yrkeskompetanse etter §3-1 blir med i hovedinntaket. 

Sisteinntak i august

Sisteinntak utføres av inntakskontoret den første uka i august. I dette inntaket tas også voksne søkere med. Hvis du ikke ønsker skoleplassen, gi Sandefjord videregående skole beskjed. Send e-post til inntaksansvarlig på servicekontorsvgs@vtfk.no.
Før siste inntaket sender inntakskontoret purring til de søkere som ikke har svart.

Svar

Vigo.no er nettstedet for søking til videregående skoler. Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din.

Svar på tilbud om plass

Ventelister

Sandefjord videregående skole mottar ajourførte ventelister ca 5. august 2024. Listene er rangert av inntakskontoret i fylket og vi følger listene. Så snart det er ledig skoleplass, tar vi kontakt. Kontakt skjer på denne måten:

  • Du får oppringing/SMS fra skolen. Husk å ta telefonen fra ukjent nummer i denne perioden.
  • Hvis du ikke svarer på telefonen, vil vi legge igjen en beskjed på SMS og e-post. Ta kontakt med oss så snart som mulig.
  • Du vil få en frist på å svare JA eller NEI på om du ønsker å ta skoleplassen du blir tilbudt.

Erfaringsmessig skjer det ikke mye på ventelistene før skolestart. Det kan oppleves som lenge å vente, men vær tålmodig - det jobbes kontinuerlig med å kontakte de som står på venteliste.

Hvis du ønsker å bli registrert på ny venteliste, gi beskjed til inntaksansvarlig så snart som mulig. Send e-post til servicekontorsvgs@vtfk.no Registreringen skjer i den rekkefølgen henvendelsene blir mottatt. 

Inndeling av grupper

Alle elever har fått tildelt gruppe ved skolestart. Det kan skje endringer helt inntil skolestart, og vi ønsker ikke spørsmål angående gruppene i forkant.

Vi gjør ikke endringer i gruppene på forespørsel.

Publisert: 17.06.2022 Oppdatert: 28.05.2024 kl.11:14