no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT)

Mestring gir muligheter! Individuell opplæring! Dette er et tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring for ungdom med støttebehov.
Gutt med sag
Foto: K. A. Myrnes

AHT har to hovedområder, arbeidslivstrening og hverdagslivstrening. Felles for begge hovedområdene er at opplæringen skal hjelpe eleven til å  mestre ut fra sin egen forutsetning. Den enkelte elev får sin opplæring basert på en Individuell opplæringsplan (IOP).

Arbeidslivsstrening

Mål og muligheter

Dette tilbudet er til elever som primært sikter mot tilrettelagt eller vernet arbeid i offentlig eller privat sektor. Opplæringen tar utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene i læreplanen, knyttet opp mot det aktuelle utdanningsprogram som eleven søker. Vi ønsker at elevene skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge og forutsigbare omgivelser.

Fagområder

Elever som søker arbeidslivstrening har et langsiktig mål om deltakelse i varig tilrettelagt arbeid, eller i det ordinære arbeidsliv. På Vg2 får elevene arbeidspraksis gjennom skolens samarbeidspartnere. Utdanningsløpet består av 2 år i skole og 2 år som lærekandidat innenfor et fagområdet eleven har sine interesser innenfor. 

Alle elever søker seg inn på et programområde. Elevene kan også hente kompetansemål fra andre utdanningsprogram. Undervisningen legger videre vekt på fellesfag som tilpasses elevens forutsetninger og ferdigheter.

Opplæringsløp

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang. All opplæring sikter mot at elevene etter sine forutsetninger skal mestre egen bo-, samfunns- og arbeidssituasjon.

Søknad og veiledning

Elevene søker på vigo. Vi anbefaler elever og foresatte å søke veiledning i søknadsprosessen. Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller rådgiver ved SVGS for veiledning med tanke på valg av programområder.

Bildegalleri

ALT0071-Foto A.B. Ersnes.JPGAHT083-Foto A.B. Ersnes.JPGALT0035-Foto A.B. Ersnes.JPGALT0038-Foto A.B. Ersnes.JPGALT0047-Foto A.B. Ersnes.JPGALT0011-Foto A.B. Ersnes.JPGALT0028 -Foto A.B. Ersnes.JPG

Hverdagslivstrening

Arbeids--og-hverdagslivstrening-II-Foto-G.NeseWeb.jpg

Mål og muligheter

Tilbudet er for elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i fremtidig arbeid og aktivitetstilbud, bo og fritid. Opplæringen tar utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene, men vil også kunne inkludere opplæring med fullstendig avvik fra kompetansemålene.

Det legges stor vekt på elevenes egne interesser og sterke sider i gruppefelleskapet. Vi ønsker at elevene skal få et utdanningsløp som gir opplæring, trivsel og utvikling i trygge omgivelser

Opplæringsformer og arbeidsmåter

Elevene tilhører faste klasser med egen kontaktlærer. I enkelte fag deltar elever fra flere klasser sammen. Elevene undervises i fellesfagene ut ifra sine egne forutsetninger og muligheter og assistenter er med for å legge til rette for den enkelte.

I programfagene og i YFF, opplever elevene praktiske aktiviteter med faglig og praksisrelatert fordypning.

Fagområder

Elevene hos oss har et langsiktig mål om deltakelse i varig tilrettelagt arbeid, og på Vg3 får elevene arbeidspraksis gjennom skolens samarbeidspartnere.

Opplæringen er knyttet opp mot det valgte utdanningsprogram, men vil også inkludere opplæring som fører fram mot ferdigheter på områder som:

  • Kommunikasjon
  • Sosial kompetanse
  • Samfunnsliv
  • Fritid
  • Bo trening
  • Personlig utvikling

ADL-trening (dagliglivets ferdigheter) er også for mange en viktig del av undervisningen for å bli mest mulig selvstendige.

Opplæringsløp

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang.

All opplæring sikter mot at elevene etter sine egne forutsetninger, skal mestre framtida best mulig.

Søknad og veiledning

Elevene søker på Vigo. Vi anbefaler elever og foresatte å søke veiledning i søknadsprosessen. Bruk rådgiver ved avgiverskole eller rådgiver ved SVGS for veiledning med tanke på programområdet.

Kontakt

Kjell Are Myrnes

Avdelingsleder Arbeidsliv

kjell.are.myrnes@vtfk.no

992 49 699

Heidi Utklev

Avdelingsleder Hverdagsliv

heidi.utklev@vtfk.no

909 52 281

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 04.11.2022 kl.11:31