Finne og vurdere kilder

Gode nettsider

Kildekompasset om kildekritikk
Søk & skriv 
VIKO - hjelp til oppgaveskriving av Universitetsbiblioteket i Trondheim
Tenk.Faktisk.no - introduksjon til kildekritikk
Tenk.Faktisk.no - ressurs for lærere og foresatte. Kildekritikk av nyheter, TikTok, div. tema
NDLA - om kritisk tenkning og kildekritikk

Om arbeidsprosessen

Når du skal besvare en oppgave, vil arbeidsprosessen kunne se slik ut:

 • Analyser oppgaven. Hva er problemet?
 • Søk etter informasjon som angår saken.
 • Vurder informasjonen du har funnet.

Husk: det er alltid lurt å sammenlikne flere ulike kilder som handler om samme tema!

Sjekkliste Internett

Sjekk blant annet dette du når du bruker informasjon fra Internett:

Hvem er det som står bak?

 • Finner du opplysninger om personen eller organisasjonen som har lagt ut informasjonen?
 • Hvilken autoritet har de som har lagt ut informasjonen?
 • Kan du kontakte personene bak nettstedet pr. telefon eller e-post?
 • Står adressen på nettstedet?

Hva er hensikten med nettstedet?

 • Kan du se hva som er motivet for å legge ut informasjonen?
 • Er det reklame, propaganda eller fakta?
 • Er kilden nøytral, eller finner du et sterkt farget syn på saken?

Se med kritisk blikk på nettstedet!

 • Er språkbruken troverdig?
 • Finner du mye skrivefeil?
 • Har nettstedet en god og tydelig layout?
 • Finner du en god lenkesamling til kilder og andre aktuelle nettsteder?

Utgivelsestidspunkt?

 • Kan du se om informasjonen er ny eller gammel?
 • Når ble sidene sist oppdatert?

Sjekkliste trykte kilder

Sjekk blant annet dette når du bruker en trykt kilde, for eksempel bøker, aviser, blader og så videre:

Hvem er forfatteren?

 • Er forfatteren kjent?
 • Har forfatteren skrevet mye om dette temaet?
 • Er forfatteren til å stole på?

Hvem er det som står bak utgivelsen?

 • Kjenner du forlaget eller utgiveren til boka, avisa eller bladet? (Kjente forlag eller utgivere står ofte for kvalitet)
 • Er utgiveren en organisasjon eller et spesielt samfunn? Vær obs på at informasjon som er publisert av religiøse sekter, politiske grupperinger, og forskjellige interesseorganisasjoner kan være ensidige og preget av disses mål og interesser.

Utgivelsesår

 • Når er kilden du bruker utgitt?
 • Er den ny eller gammel? Aktuelle tema krever informasjon som er av nyere dato.

Hva er hensikten med utgivelsen?

 • Er det en bok? Les forordet, der finner du ofte nyttig informasjon.
 • Se på innholdsfortegnelsen, sier den deg noe?
 • Hvordan er framstillingen? Er dette fakta, meninger eller propaganda?
 • Er innholdet skrevet for å overbevise, informere, underholde eller provosere?
 • Passer nivået deg som skal lese og forstå?
 • Er teksten skrevet for en bestemt målgruppe? For eksempel barn, ungdom, elever eller forskere.
 • Hvilke kilder har forfatteren brukt? Studer bokens litteraturliste.

Publisert: 25.01.2018 Oppdatert: 08.02.2023 kl.12:49