no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Skolens visjon

Sandefjord videregående skole er en stor skole i nasjonal målestokk. Med over 2000 elever og rundt 370 ansatte er den Norges største videregående skole. Skolen har både studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Velger du Sandefjord videregående skole, vil du oppleve et mangfold av ressurser og muligheter.

Mangfold og muligheter - hvor kunnskap og trivsel former din fremtid

Skolens visjon er blitt til gjennom gode prosesser i personalet og uttrykker en retning og et verdisett som ligger til grunn for valgene vi ønsker å ta i vår arbeidshverdag. Sammen med de fire verdiene åpen, modig, rettferdig og profesjonell utgjør dette et viktig grunnlag for den jobben vi sammen skal gjøre for ungdom i vår region.

Mål og strategier

Sandefjord videregående skole har for perioden 1.8.2015 – 31.7.2018 valgt å ha Vestfold fylkeskommunes visjon; «Sammen om Vestfolds framtid» som hovedoverskrift på vår utviklingsplan. Vi synes at dette på en god måte favner det samfunnsoppdraget vi er forpliktet på. Konkret har vi valgt å videreføre klasseledelse, vurdering for læring og nærvær som avgjørende innsatsfaktorer for våre hovedmål om økt læringsutbytte og flere som fullfører og består. Likevel er relasjonene mellom ansatt og elev og elevene imellom blant de aller viktigste faktorene for elevenes trivsel og læring.

Vi har derfor valgt å ha et spesielt sterkt fokus på relasjonsutvikling denne perioden.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har følgende mål for videregående opplæring

  • Økt læringsutbytte
  • Økt gjennomføring med planlagt kompetanse
  • Økt livsmestring

Våre strategiområder for å nå disse målene er: 

  • Profesjonsutvikling
  • Matematikk
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Det 4-årige yrkesfagløpet
  • Livsmestring

Våre lokale tiltak på SVGS er at vi skal videreføre vårt arbeid med skolevandring, relasjonsutvikling og vurdering for læring.

Arbeid med fagfornyelsen vil naturlig nok stå sentralt i de kommende årene. I tillegg er mye utviklingsarbeid knyttet opp til vårt store prosjekt SVGS 2022, som har sitt utspring i en betydelig renovering, rehabilitering og etablering av ny-bygg på SVGS.

Skolen er også involvert i flere matematikkprosjekter og prosjekter som støtter opp under det 4-årige yrkesfagløpet. Skolen driver også et eget leseprosjekt for YF-klassene og det jobbes med livsmestring for alle våre elever, blant annet gjennom et engasjert elevråd som arrangerer temadager for skolens elever om dette temaet. 

Publisert: 12.08.2020 Oppdatert: 20.08.2020 kl.10:21