no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget er et samarbeidsorgan med representanter fra blant annet Sandefjord videregående skole, Sandefjord kommune, NAV, Oppfølgingstjenesten (OT) og politiet. Her sitter det miljøterapeut, helsesykepleiere, psykolog, mangfoldsrådgiver, erfaringskonsulent, og rådgivere. Ungdomsutvalget samarbeider også med andre etater i kommunen ved behov.

Hva gjør ungdomsutvalget?

Vi som er medlemmer av ungdomsutvalget skal arbeide for at ungdom i Sandefjord i aldersgruppen 16 - 21 år, som ber om hjelp, skal få hjelp til å gjennomføre videregående skole, annen opplæring eller komme i arbeid. Vi skal bidra med kompetanse vi innehar på tvers av våre kompetanseområder og komme med innspill, veiledning, og i den grad det er mulig selv ta ansvar for at saken tas videre der det er riktig. 

Hvordan melde inn saker?

Utvalget har møter på mandager hver 14 dag.

Saker meldes inn til Synnøve Vinje som er leder av ungdomsutvalget, senest fredagen før møtet. Har du spørsmål, ta kontakt med Synnøve Vinje eller andre deltakere i ungdomsutvalget (se oversikt under). 

Samtykke

For at din sak skal tas opp, må du ha gitt ditt samtykke.

Du fyller ut skjemaet Informert samtykke som du leverer til den du ønsker skal ta opp saken din i utvalget.

Hvilke saker kan meldes inn?

Alle type saker kan drøftes i ungdomsutvalget. Jobber du med en ungdom eller er du ungdom selv som befinner deg i en vanskelig livssituasjon og trenger innspill, bistand eller oppfølging fra skole, helse, NAV eller andre så kan dette være et sted å ta kontakt. Hensikten med utvalget er at vi som jobber med ungdom i kommunen vår skal samles tverrfaglig og tverretatlig og kunne komme med ulike innspill, erfaringer, kompetanse og kunnskap i en sak. Ofte er det også kanskje noen som allerede kjenner en sak fra tidligere, og dersom det foreligger et samtykke kan vi også dele informasjon om hva vi vet fra tidligere. Dette er verdifullt når man skal jobbe videre med saken. Alle i ungdomsutvalget har streng taushetsplikt og saker kan også drøftes anonymt dersom man ikke ønsker å gi samtykke til at saken drøftes med navn.

Alle kan melde inn en sak, enten din egen sak som ungdom eller en sak du jobber med som for eksempel lærer eller kontaktperson på andre måter.

Hvem sitter i ungdomsutvalget? 

NAV

Synnøve C. Vinje – NAV veileder i skolen/leder for ungdomsutvalget
Mobil: 480 93 245
E-post: synnove.c.vinje(at)nav.no

Sandefjord videregående skole

Signy Engeness - avdelingsleder Elevtjenester 
Mobil: 913 39 431  
E-post: signy.engeness(at)vtfk.no

Dennis Zimmer, mangfoldsrådgiver IMDI                     
Mobil: 489 94 114
E-post: dennis.zimmer(at)vtfk.no

Sandefjord kommune

Tjenestekontoret

Marianne Maaren – rådgiver tjenestekontoret
Telefon 33 41 61 94 Mobil 478 92 408
E-post:  marianne.Maaren(at)sandefjord.kommune.no

Psykisk helse og rus

Kim Anita Løvstad - brukerkonsulent
Mobil: 409 15 781
E-post: kim.anita.lovstad(at)sandefjord.kommune.no

Pia Bach Akerholt – kommunepsykolog 
Mobil: 902 29 248
E-post: pia.bach.akerholt(at)sandefjord.kommune.no

Enhet ungdom barnevernet

Kristin Kjelland Olsen – kontaktperson ungdom
Mobil: 952 47 456
E-post: kristin.kjelland.olsen(at)sandefjord.kommune.no

Guro Mikkelsen – kontaktperson ungdom / ettervern 
Mobil: 900 16 376
E-post: guro.mikkelsen(at)sandefjord.kommune.no

Helsesykepleier SVGS / helsestasjon for ungdom

Line Kvernmo - helsesykepleier
Mobil: 975 96 674
E-post: line.kiil.gamst.kvernmo(at)sandefjord.kommune.no

Helsesykepleier ungdomsskolen

Elin Fredheim Gravningen
Mobil: 408 04 348
E-post: elin.fredheim.gravningen(at)sandefjord.kommune.no

Oppfølgingstjenesten (OT)

Gunveig Bredal – rådgiver oppfølgingstjenesten
Telefon: 990 23 112
E-post: gunveig.bredal(at)vtfk.no

Marie Andreassen Rotmo – avdelingsleder oppfølgingstjenesten Sandefjord 
Telefon: 970 63 675
E-post: marie.rotmo(at)vtfk.no


Politiet v/ forebyggende enhet (Deltar ved behov og kapasitet)

Helga Margrethe Østebrød
Telefon: 940 23 937
E-post: helga.margrethe.ostebrod@politiet.no

Publisert: 04.06.2020 Oppdatert: 06.11.2023 kl.14:30

Synnøve Vinje

Kontaktperson Ungdomsavdelingen NAV Sandefjord, rom A-101C

480 93 245

synnove.c.vinje@nav.no