no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Mangfoldsrådgiver

Krysskulturell ungdom i Vestfold har nå mangfoldsrådgivere å gå til. Rådgiverne skal jobbe med ungdom i hele fylket og er lokalisert på Sandefjord videregående skole og Færder videregående skole.

Kontakt Mangfoldsrådgiver

Jeg heter Dennis Zimmer og er IMDis mangfoldsrådgiver ved Sandefjord videregående skole.

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis mangfoldsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis mangfoldsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Mangfoldsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Du kan kontakte meg dersom du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Min kontaktinformasjon: Mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30.
Jeg kan nås på mobil: 48994114.
Mail: dzi(at)imdi.no eller Facebook: Dennis Mangfoldsrådgiver.

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: www.imdi.no/nora/

Publisert:

03.06.2020

Oppdatert:

07.11.2023 kl.10:16

Dennis Zimmer

IMDis mangfoldsrådgiver. Rom: A-101B.

dennis.zimmer@vtfk.no

489 94 114