no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevtjenester

Har du et problem eller en utfordring du ikke får hjelp til av noen andre på skolen, så gå til en i Elevtjenesten.

Elevtjenesten skal hjelpe elevene på Greveskogen til å følge opp skolens visjon: Gode opplevelser og kunnskap for livet.

Elevene prøver først å løse problemer med faglærer og kontaktlærer. Der det ikke er tilstrekkelig, tar de kontakt med klassens rådgiver. Men de kan også gå direkte til Elevtjenesten hvis de ønsker det. Så kan rådgiver, etter avtale med eleven, ta kontakt med skolens interne og eksterne hjelpeapparat.

I hovedsak tilbyr vi hjelp når det gjelder valg av fag, valg av utdanning og yrke, spørsmål knyttet til helse og spørsmål knyttet til personlige problemer og utfordringer.