no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Minoritetsrådgiver

Linn Eskedal er skolens minoritetssrådgiver og jobber for at unge mennesker skal kunne bestemme over egne liv.
Bilde av elever som har gymtime ute

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

Minoritetsrådgiver Linn har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Hun vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har.

Dette er noen eksempler på hva du kan snakke med Linn om:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

Linn er på skolen hver tirsdag i elevtjenesten, 1. etasje, inngang B.

Epost: lesk@imdi.no eller linn.eskedal@vtfk.no

Telefon: +47 402 17 266

Facebook: Linn Minoritetsrådgiver

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll her: https://www.imdi.no/nora/

Publisert: 28.07.2020 Oppdatert: 07.03.2023 kl.12:41

Bilde av Linn Eskedal
Linn Eskedal

Minoritetsrådgiver

linn.eskedal@vtfk.no; lesk@imdi.no

402 17 266