no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Musikk, dans og drama

Bilde av elever som har dramaundervisning

Er musikk, dans og drama noe for deg?

Du velger fordypning innen

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:
 • musikkutøvelse, individuelt og i samspill
 • danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
 • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • teoretiske fag

Du bør være

Avhengig av din fordypning:
 • musikalsk og god til å synge eller spille et instrument
 • god i en form for dans
 • interessert i å spille roller og stå på en scene
 • innstilt på å øve mye, alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden
 • kreativ
  Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning               
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
 • danser, koreograf eller dansepedagog
 • sanger, musikkpedagog eller musikkterapeut
 • skuespiller, scenograf eller dramaturg
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • teatre eller operahus
 • orkestre, konsertscener eller band
 • sykehjem eller skoler
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

På Greveskogen kan elevene velge fordypning innen musikk eller drama. Fordypning skjer allerede fra første årstrinn.

Samtidig gir musikk, dans og drama deg generell studiekompetanse slik at du kan søke videre på høgskole- eller universitetsstudier. Noen velger å utdanne seg videre innenfor musikk- og dramafag på høgskolenivå, mens andre velger helt andre videreutdanninger.

Greveskogen har én musikk- og dramaklasse på hvert trinn, hvorav halvparten er musikkelever og halvparten er dramaelever. Dette gir elevene våre et trygt og godt læringsmiljø, hvor den enkelte har gode muligheter til å utvikle seg gjennom tett oppfølging av dyktige og engasjerte lærere.

Alle bør være innstilt på å øve mye, alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden. Et eksempel på en intens og arbeidskrevende periode er planlegging og gjennomføring av Grevefestivalen. Det er skolens egen festival som foregår over flere uker i januar med mange ulike forestillinger.

Drama

Bilde av elever som sitter i spagaten

Dramaelevene lærer skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon. Elevene bør være kreative, musikalske og interessert i å spille roller og stå på en scene.

Hvorfor søke drama?

 •     Du liker å stå på scenen!
 •     Du ønsker å utvikle sceniske ferdigheter i forhold til stemme, kropp og skuespillerteknikk
 •     Du utvikler kreative evner og formidlingskompetanse
 •     Du utvikler samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 •     Du får en variert skolehverdag med praktiske utfordringer ved siden av teori- og fellesfag

Vi legger vekt på at du som elev får stå på scenen på mange arenaer, i ulike type fremføringer.

Musikk

Bilde av elever som spiller gitar og synger

 

Musikkelevene lærer musikkutøvelse individuelt og i samspill, enten de synger, spiller et instrument eller produserer musikk.

Hvorfor søke musikk?

 •     Musikk er en viktig del av livet ditt!
 •     Du ønsker å bli flinkere til å spille et instrument/synge alene og sammen med andre
 •     Du ønsker å lære mer om musikk og det å stå på scenen
 •     Du kan velge å satse på å videreutdanne deg i musikk, eller ha musikk som interesse ved siden av andrestudier
 •     Du møter lærere som er dyktige og inspirerende, med lang fartstid fra profesjonelt musikkliv innenfor et bredt spekter av sjangere
 •     Du får en variert skolehverdag med en god blanding av fellesfag og musikk-, dans- og dramafag

På musikklinja velger du ditt eget hovedinstrument hvor du ukentlig får individuell undervisning.

Du får også undervisning i bi-instrument og besifringsspill. Du synger i kor og spiller i ulike samspillgrupper og band, og du møter alt fra klassisk musikk til pop, rock, folkemusikk og jazz.

Ferdighetsprøve

Når du søker Musikk, dans og drama blir du invitert til å delta på en ferdighetsprøve (audition). Her kan du få verdifulle tilleggspoeng til poengsummen du søker med fra ungdomsskolen, basert på ferdighetene/potensialet ditt.

Til ferdighetsprøven i drama skal søkerne forberede en tekst som skal fremføres. I tillegg får du en improvisasjonsoppgave.

Til ferdighetsprøven i musikk skal søkerne fremføre et innøvd stykke musikk/sang/låt.

På ferdighetsprøvene til både drama og musikk blir det er kort intervju, hvor du kan fortelle om eventuell bakgrunn innenfor drama/musikk og motivasjonen din for å søke.

 

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 22.02.2023 kl.10:54