no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Arbeids- og hverdagslivstrening

På Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT) får elever med omfattende lærevansker spesialundervisning av spesialpedagoger og elevveiledere.
Bilde av elever som leker flasketuten peker på

Opplæringen tar utgangspunkt i hver enkelts elev forutsetninger, interesser og behov.

Hverdagslivstrening

Elever med mål om å mestre livet i et dagsenter eller bofellesskap, får hverdagslivstrening. De får opplæring i personlig hygiene, matlaging, kosthold, innkjøp, å ta bussen og andre praktiske gjøremål. De øver også opp kommunikasjonsferdigheter og får sosial og motorisk trening. Skolen har sansestimuleringsrom for disse elevene.

Arbeidslivstrening

Elever med mål om tilrettelagt arbeid, får arbeidslivstrening. Vi har flere egne elevbedrifter, bl.a. Grevemakeriet og Grevepresseriet, der elevene produserer varer som de selger på skolen og i byen. Elevene får arbeidstrening ved å jobbe i butikken Greveskafferiet på skolen. Elevene er også i perioder utplassert i bedrifter. Arbeidslivselevene har opplæringsplaner som i stor grad henter mål fra de ordinære læreplanene.

AHT-elevene samarbeider med de andre avdelingene på skolen om felles prosjekter, og de deltar på skolens fellesarrangementer.

Bilde av elever som selger vaflerBilde av elever som lager eplemostBilde av elever som tester ut eplemost

Opplæringsløp

Individuelle opplæringsplaner danner grunnlaget for undervisningen. Vi er opptatt av elevenes fremtid etter avsluttet skolegang. All opplæring sikter mot at elevene etter sine forutsetninger skal mestre egen bo-, samfunns- og arbeidssituasjon.

Søknad og veiledning

Søknad gjøres på eget skjema. Vi anbefaler elev og foresatte å søke veiledning i søknadsprosessen.

Bruk også rådgiver ved avgiverskole eller leder for AHT Greveskogen, Synne Vintervold Asmyhr, for veiledning med tanke på valg av programområder.

 

Publisert: 15.12.2017 Oppdatert: 22.02.2023 kl.10:56