no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kombiløpet

Kombiløpet er et skoletilbud til ungdommer mellom 16-24 år som har kort botid i Norge.
Elever i fysisk aktivitet

For å kunne få et tilbud om mer grunnskoleopplæring må ungdommen

  • ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 og
  • ha behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring
  • ha lovlig opphold i landet

Det er mulig å søke plass i tilbudet gjennom hele året. Nye elever kan starte etter hvert som de kommer, så lenge det er plass i klassen.

Hensikten med opplæringen er å styrke den norskspråklige kompetansen og forbedre grunnskolekompetansen i viktige fag. Vi gir elevene standpunktkarakter i fagene, og på den måten kan elever øke grunnskolepoengsummen sin, og kunne konkurrere seg inn på ønsket programområde neste skoleår. I tillegg gir dette skoletilbudet god informasjon om videregående opplæring med fokus på karriereveiledning og mulighet til å hospitere i fag i videregående opplæring.

Opplæringen følger i hovedsak læreplanene for grunnskolen i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, kroppsøving og naturfag. Det gis ikke standpunktkarakter i naturfag.

Etter jul er elevene ute i språkpraksis i arbeidslivet en dag i uken.

Velkommen til å søke!

Elever har kroppsøving

Publisert: 15.12.2017 Oppdatert: 29.09.2022 kl.19:41