no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevdemokrati

Elevrådsstyret skoleåret 2024-2025
Bilde av elevrådsstyret

Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ og har ansvar for å fremme elevenes interesser. Elevrådet består av representanter fra skolens klasser. Det er hver enkelt klasse som bestemmer hva elevrådet skal mene og satse på. Dette gjøres på elevrådsmøter, som arrangeres jevnlig, og på årsmøtet ved inngangen til hvert kalenderår.

Greveskogen videregående har et aktivt og sterkt elevråd som jobber for å fremme elevenes rettigheter og interesser. Elevrådet jobber for at skolen skal gi et best mulig utdanningstilbud i et godt psykososialt og fysisk miljø. Elevrådslederen har en markant rolle på skolen, og det er stor interesse for å bli valgt inn i elevrådsstyret. Elevrådet gjennomfører hvert år ulike aktiviteter for å skape et godt skolemiljø, for eksempel grøtfest og Hei-uka.

Antallet representanter i elevrådet varierer fra år til år, avhengig av antall klasser på skolen. Det er én tillitsvalgt og én vara for hver klasse. Normalt sett er det mellom 80-90 medlemmer i elevrådet.

Oversikt over elevrådsstyret 24-25

Elevrådsleder: 
Tiril Fosheim Kleppan, 1 MDA
Nestleder: 
Nicklas Oliver Lie, 2 STD
Sekretær: 
Nicolas Friberg Hauan, 2 STB
Økonomiansvarlig: 
Sylvia Melderis, 2 STD
Informasjonsansvarlig: 
Mirazim Anvarovich Akhmadjonov, 1 STB
Førsteklasserepresentant:
Mirazim Anvarovich Akhmadjonov 1STB
Yrkesfaglig representant: 
Rayan Alhamdan Alshihabi 1SSB

Arrangementsansvarlig/Komitéleder: 

Theo-Elias Rognan-Lindeland 1 RMC

Aksjonsleder/Komitéleder: 
Basoz bdulrahman 1 MDA
Helse- og fadderansvarlig/Komitéleder: 
Kaja Musken Granlund 2 MDA

Kontrollutvalg leder:
Tobias Bakke Nilsen 2STA
Kontrollutvalg medlem:
John Albert Marques Rougnø 2STC
Kontrollutvalg medlem:
Edwin Martin Sjølshagen Breimo 2STC

Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvaglet er er et samarbeidsråd der skoleeier, skolens ledelse og elevrådsstyret samarbeider om å skape en bedre skolehverdag for våre elever.

Oversikt over skolemiljøutvalget 24-25

Leder:
Tiril Fosheim Kleppan
Nestleder:
Nicklas Oliver Lie
Sekretær:
Nicolas Friberg Hauan
Skoleeier:
Anita Egeland Larsen
Rektor:
Bård Rune Romsøe Landa
Elevkoordinator:
Hilde Wold 
Helsesykepleier:
Katrine Viken Foyn/Kristin Wolles Stensholt
+ resten av elevrådsstyret


Referater fra SMU-møter

Referat SMU-SU 09.01.23

Referat SMU-SU 20.03.23

Referat SMU-SU 20.09.23

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 15.03.2024 kl.13:20