no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Miljøfyrtårn


Publisert:

23.06.2020

Oppdatert:

23.06.2020 kl.11:07

På nyåret i 2009 tok Greveskogen vgs beslutningen om at vi ønsket å bli miljøsertifisert, og etter en intens jobb klarte vi som den første skolen i Vestfold å oppnå det høsten 2010.

 Hensikten med å være miljøfyrtårn er å

  • Forbedre skolens arbeidsmiljø og fysiske miljø
  • Forbedre elevers og ansattes helse
  • Spare penger
  • Bidra til å løse lokale, nasjonale og globale utfordringer
  • Gjøre elever og ansatte mer miljøbevisste
  • Bidra til å gi skolen et mer positivt omdømme

Vi har et meget dyktig skolemiljøutvalg på Greveskogen med elever som er interessert i å gjøre skolehverdagen for både ansatte og elever fin, og de har jobbet iherdig med sertifiseringen. En av forutsetningene for at vi klarte å lykkes med målet var at både elever, ansatte og ledelse har vært meget tilstede og involvert i prosessen, og vi jobber daglig for å holde sertifiseringen ved like.

Det som har krevd betydlige endringer for skolen er først og fremst en konkretisering av skolens miljømål, og deretter å iverksette et godt søppelsorteringssystem. Det er et mål om at restavfall ikke skal overstige 40% og her har vi månedlige rapporter om hvordan vi ligger an og og det er noe vi må forbedre.