no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Inntak og skoleplass

Bilde av datamaskin og kalkulator.

Publisert:

31.07.2021

Oppdatert:

08.08.2023 kl.12:48

Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr videregående opplæring for ungdom og voksne, fagskole yrkesfaglig utdanning, og folkehøyskole med åtte ulike linjefag.

Inntakskontoret

E-post: inntak@vtfk.no
Telefon 35 91 73 70
Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien

Mer informasjon

Greveskogen videregående skole

Greveskogen videregående skole tar over ansvaret for inntak og skoleplasser 7. august.

Kontaktperson: Inger Therese Fjeld

E-post: inger.therese.fjeld@vtfk.no

Søknadsfrister inntak

  • 1. februar inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling.
  • 1. mars inntak videregående skole ordinære søkere
  • Innen 30. april kan søknaden endres, og henvendelsen må skje direkte til inntakskontoret.
  • 1. juli - Frist for å ha folkeregistrert adresse i Vestfold og Telemark hvis du i søknaden har krysset av for flyttet til Vestfold og Telemark. 
  • 1. juli - registrere forhåndssvar på www.vigo.no

Vigo.no er nettstedet for søking til videregående skoler.Dersom du er bortreist eller ikke har anledning til å svare på det mottatte tilbudet innen fristen, kan du registrere forhåndssvar på søknaden din.

Hovedinntak 8. juli

Hovedinntaket utføres av inntakskontoret og publiseres kl. 08:00. Inntaket er for ordinære og individuelle søkere med ungdomsrett. Søkerne mottar SMS, og må svare på skoleplass/venteplass innen to uker. Søkeren risikerer å miste tilbudet om skoleplass og/eller ventelisteplass hvis søkeren ikke overholder svarfristen. Søkere som har registrert forhåndssvar trenger ikke å registrer flere svar på sin søknad, med mindre de ønsker å si nei til skoleplass eller venteplass.

Søkere med rett til Vg4 Påbygg etter yrkeskompetanse etter §3-1 blir med i hovedinntaket. 

Vigo - innlogging til svar

Trinn for trinn - slik svarer du

Les mer om svar

Sisteinntak 5. august

Sisteinntak utføres av inntakskontoret. I dette inntaket tas også voksne søkere med. Hvis du ikke ønsker skoleplassen, gi Greveskogen videregående skole beskjed. Send e-post til inger.therese.fjeld@vtfk.no

Før siste inntaket sender inntakskontoret purring til de søkere som ikke har svart.

Ventelister

Greveskogen videregående skole mottar ajourførte ventelister 5. august. Listene er rangert av inntakskontoret i fylket, og vi følger listene. Så snart det er ledig skoleplass, tar vi kontakt. Kontakt skjer på denne måten:

  • Du får oppringing fra Greveskogen vgs
  • Hvis du ikke svarer på telefonen, vil vi legge igjen en beskjed på SMS og e-post. Ta kontakt med oss så snart som mulig. 
  • Du vil få en frist på å svare JA eller NEI på om du ønsker å ta skoleplassen du blir tilbudt.

Det kan ta tid, og krever tålmodighet å være på venteliste. Skolestart er 21. august, og erfaringsmessig skjer ikke så mye på ventelistene før vi er kommet i gang med den første uken.

Hvis du ønsker å bli registrert på ny vensteliste, gi beskjed til inntaksansvarlig så snart som mulig. Send e-post til inger.therese.fjeld@vtfk.no. Registreringen skjer i den rekkefølgen henvendelsene blir mottatt. For elever på skolen er det også mulig å komme innom eller sende chatmelding på Teams. Erfaringsmessig kan det være vanskelig å få umiddelbart kontakt på telefon de første ukene.

Inndeling av klasser

Alle elever har fått tildelt klasse ved skolestart 21. august. Det kan skje endringer helt inntil skolestart, og vi ønsker ikke spørsmål angående klasser i forkant.

Henvendelser angående klassebytte skal gis til avdelingsleder eller rådgiver. Det må være tungtveiende grunner, og forutsetter at det er ledig plass.