no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Parkering

Parkeringsbestemmelser for Greveskogen videregående skole.
Bilde av logoen til Aimo Park.

Avgiftsbelagte plasser

Prisen er kr. 20 per hel dag, kr.10 dersom man ankommer etter kl. 11.30.

Det er ikke avgiftsparkering for elbiler, men det er ladeplikt når man benytter p-plass ved ladestasjon. Det er fortsatt gratis å lade. Dette kan endres når ny parkeringsstrategi for fylket er klar.

Man kan betale med kort, med app eller kontanter. Det vil fortsatt være rabatt ordning med kr 340,- for 4 uker.

Selskapet Aimo Park er operatør, og det er de som drifter parkering, vedlikeholder automater, skilter iht. forskrift, krever inn avgift og gebyrer. Les skilter og følge anvisninger.

Spørsmål om bøter, parkeringsreglement etc kan rettes direkte til selskapet som er ansvarlig: https://www.aimopark.no/nb-no/

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 30.06.2023 kl.10:35