no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har et bredt mandat og oppgavene er forankret i opplæringsloven § 5-6: PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov.

Les mer om PP-tjenesten på nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 14.07.2020 kl.10:50