no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Anbefaler videreføring av Østersdugnaden

Prosjektleder Kristian Ingdal viser frem stillehavsøsters under en plukkedugnad

Østersdugnaden i Vestfold er et vellykket samarbeid mellom flere aktører og innbyggerne i fylket, og bør bli et fast tiltak. Det er konklusjonen i en fersk rapport om Østersdugnaden 2019.

 

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold. For å begrense artens vekst, etablerte Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, prosjektet “Østersdugnaden” i 2019, med Oslofjorden Friluftsråd som samarbeidspartner. Målet er å redusere spredningen av stillehavsøsters langs kysten i Vestfold og Telemark.

13 tonn på 146 strender og naturområder

Østersdugnaden er initiert av fylkesutvalget i Vestfold, og er en folkedugnad hvor alle som vil kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra Vestfoldkysten. Nå er den første sesongen avsluttet og prosjektet har fremlagt en rapport som redegjør for resultater, erfaringer og anbefalinger for veien videre. Rapporten skal opp til politisk behandling som en meldingssak i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse 14. oktober, og i hovedutvalget for klima, energi og næring 16. oktober.

- Vi ser at dugnadsånden i Vestfold er stor. Det er veldig hyggelig at så mange gjør en stor innsats for vår unike skjærgård. Dette er en folkedugnad jeg forventer at den nye fylkeskommunen viderefører, slik at kyststripen fra Sande til Kragerø fortsatt skal kunne brukes uten at vi vasser i skarpe skjell på våre flotte strender, sier fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes.

Det ble totalt ryddet over 13 626 kilo stillehavsøsters på 146 strender, badeområder og naturområder i Vestfold i 2019, fremkommer det i rapporten.

Østersdugnad på Veierland


Stort engasjement

Det er et stort engasjement og vilje til å stille opp i befolkningen. Det viser erfaringene fra den første sommeren med organisert dugnadsarbeid for å redusere utbredelsen av stillehavsøsters. Samtidig håper prosjektlederen i Østersdugnaden, Kristian Ingdal i Vestfold fylkeskommune, at enda flere bidrar.

- Østersdugnaden er jo ingen offentlig tjeneste, men et offentlig initiativ hvor vi tar et koordineringsansvar. For at vi skal lykkes i det langsiktige arbeidet med å redusere den voldsomme fremveksten av stillehavsøsters er vi helt avhengige av at innbyggerne, frivilligheten og kommunene stiller opp og plukker når vi inviterer til plukkedugnader, eller plukker på eget initiativ, sier han.

Fylkesordfører og  fylkesmann

Prosjektet har både en nettside østersdugnaden.no, hvor publikum kan finne informasjon om dugnader, plukkerutiner og matsikkerhet. På prosjektets Facebook-side deles blant annet invitasjoner til dugnader og aktuelle nyheter.


Behov i Telemark

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, som har ansvaret for stillehavsøsters som fremmed art i norsk natur, har foretatt kartlegging av utbredelsen og ryddeaksjoner også nedover Telemarkskysten.

- Vår kartlegging viser at behovet for Østersdugnaden er like stort i Telemark som langs Vestfoldkysten. Nå har vi fått testet ut modellen for Østersdugnaden og vi ser frem til å innlemme alle kystkommunene i vårt nye fylke Vestfold og Telemark i prosjektet, sier prosjektmedeier Lene Berge hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Østersdugnaden er i hovedsak finansiert av Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, som så langt i 2019 har gått inn med ca kr. 500 000 i prosjektet. I tillegg kommer en betydelig egeninnsats i form av interne ressurser.

- Jeg er stolt over hva fylkeskommunen og Fylkesmannen har fått til sammen gjennom prosjektet Østersdugnaden. Det gir en stor synergieffekt å kanalisere offentlige midler og kunnskap inn i et fellesprosjekt. Stillehavsøsters har dessverre kommet for å bli i både Vestfold og Telemark. Heldigvis kan vi fortsatt bekjempe arten lokalt i viktige frilufts- og naturområder, men dette er et omfattende arbeid oppgave hvor det er viktig å bruke ressursene som er satt av til oppgaven mest mulig effektivt, sier fylkesmann i Vestfold og Telemark, Per Arne Olsen.

Last ned oppsummeringsrapport for Østersdugnaden 2019 her

Publisert:

11.10.2019

Oppdatert:

12.02.2021 kl.13:57