no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Attraktiv matressurs

Stillehavsøsters er en attraktiv matressurs, men det er en viss helserisiko forbundet med å spise arten.

Produsentene som omsetter skjell kommersielt er ansvarlig for at skjellene de selger er trygge. De som høster til eget bruk må selv ta ansvar og nødvendige forholdsregler for å unngå å bli syke.

Mattilsynet anbefaler generelt at man ikke spiser selvplukkede skjell som ikke er testet for algegifter, bakterier og virus, og miljøgifter. For blåskjell, har Mattilsynet et blåskjellvarsel. Det finnes ikke noe tilsvarende for østers.

(Kilde: Mattilsynet)

Publisert: 03.06.2019 Oppdatert: 12.02.2021 kl.14:19