no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Fakta om stillehavsøsters

En fremmed art i norske farvann.

Skjellene er knivskarpe, harde og godt kamuflert. De finnes på bløtbunn, festet til andre skjell, på steiner og svaberg. Stillehavsøsters kan påvirke kystfriluftslivet svært negativt da arten trives i områder egnet for bading og strandaktiviteter, f.eks. på langgrunne strender og i lune viker.

Deler av strandsonen kan forandres dramatsik fordi stillehavsøsters er en økosystemforandrer. Tette bestander danner «tepper» av skjell («revdannelse»). Slike skjellbanker er dokumentert i Vestfold og Telemark. Arten er tilpasningsdyktig, vokser hurtig og har stort spredningspotensial. 

Den står oppført på “Fremmedartlista” under Svært høy risiko fordi den utgjør en trussel mot andre arter som flatøsters og blåskjell, og kan legge seg som et lokk over viktige næringsområder for fugl.

Publisert: 03.06.2019 Oppdatert: 12.02.2021 kl.14:16