no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Hva er Østersdugnaden

Opprettelsen av Østersdugnaden er ett av flere tiltak som er rettet mot stillehavsøsters i fylket. Prosjektet har som mål å fjerne stillehavsøsters fra strender, friluftslivsområder, verneområder og naturområder i Vestfold og Telemark.

Bakgrunnen for tiltaket er at artens svært skarpe skallstruktur gjør det problematisk for badende. Stillehavsøsters kan i tillegg gjøre stor skade på naturen ved at den fortrenger andre arter som lever her.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har rollen som prosjektleder, som sammen med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er ansvarlige for prosjektet. Det er også i år inngått samarbeidsavtaler med flere frivillige organisasjoner, som skal bistå prosjektet med planlegging av og gjennomføring av ryddedugnader, og som blir en del av prosjektets feltapparat.

Kystkommunene i fylket er også en viktig aktør, og vil bistå prosjektet ved behov.

Publisert: 03.06.2019 Oppdatert: 29.04.2021 kl.13:20