no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Om Østersdugnaden

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst langs kysten i Sør-Norge. For å begrense artens vekst, har Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark etablert “Østersdugnaden” - en folkedugnad hvor alle som vil kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra kysten vår.

Gjennom Østersdugnaden skal vi spre informasjon til innbyggerne om sikker plukking og håndtering av stillehavsøsters, og formidle kunnskap om matsikkerhet.

På nettsiden kan publikum finne informasjon om ulike aspekter ved stillehavsøsters, enten det gjelder metoder og utstyr for plukking, håndtering av plukkede skjell eller matsikkerhet. Via en kartfunksjon kan alle enkelt registrere det de plukker og melde inn behov for henting av plukkede skjell.

Facebook-siden vår vil vi dele aktuelt innhold som artikler og invitasjoner til dugnader.

Prosjektet er initert av et samlet fylkesting i Vestfold og Telemark, og gjennomføres i partnerskap mellom fylkeskommunen og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Arbeidet skjer i tett samarbeid med flere frivillige organisasjoner i fylket.

 

 

 

Kristian Ingdal
Prosjektleder Østersdugnaden