no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Inviterer til ny Østersdugnad

Plukking av østers
Alle som vil kan bidra til Østersdugnaden, og fjerne de skarpe skjellene fra strender i fylket,

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

09.05.2023

Oppdatert:

09.05.2023 kl.12:13

Nå er det igjen klart for folkedugnaden i Vestfold og Telemark som hvert år bidrar til færre knivskarpe stillehavsøsters langt fylkets kyst. Nytt av året er at mange av de innsamlede skjellene vil komme til god nytte, som maling på historiske bygg.

Stillehavsøsters er en uønsket fremmedart som har en eksplosiv vekst i Skandinavia. For å begrense spredningen etablerte Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark prosjektet Østersdugnaden i 2019, som koordinerer frivillig innsats med østersrydding hver vår og sommer.

- Vi deler informasjon om sikker plukking og håndtering av stillehavsøsters, og gjennomfører og koordinerer plukkedugnader og innsamling av plukkede skjell, forteller feltansvarlig for Østersdugnaden, Maren Bonsaksen i fylkeskommunen. 

Har fjernet 100 tonn 

Totalt ble 148 strender ryddet for 14 tonn av den knivskarpe fremmedarten i fjor. Siden prosjektets oppstart er hele 100 tonn fjernet. Stillehavsøstersen har likevel kommet for å bli, så plukkingen er viktig.

- Dugnadsinnsatsen som legges ned av innbyggere, hyttefolk, lag, foreninger og organisasjoner er imponerende. Dette betyr mye for å sikre en tryggere tilgang til bade- og friluftsområder, og for sikre levekårene for arter som hører hjemme langs kysten vår, sier Bonsaken.

Østersdugnaden 2023 startet med et skikkelig røsk den første uken i mai, da 18 strender og 2110 kg østers ble plukket. 

Stillehavøstersen kan gjøre stor skade på både to- og firbente med sine skarpe skjell. Arten forandrer strandsonen dramatisk på kort tid, og skjellene utgjør en trussel mot arter som flatøsters og blåskjell – og opptar viktige næringsområder for sjøfugl. 

Innsamlingspunkter og plukkedugnader

Østersdugnaden legger til rette for alle som vil kan bidra i plukkingen, og tilbyr opplæring, utlån av utstyr og bortkjøring av skjell. I løpet av mai blir det satt ut flere innsamlingspunkter hvor alle kan levere skjell. Det vil også bli invitert til åpne plukkedugnader gjennom vår og sommer. 

- Slike dugnader er både effektive og sosiale. Her vil alle som møter opp få en kort innføring i sikker plukking, og få låne hansker, hakker og nett til transport. Vi vil invitere og informere om disse både her på vår nettside og Facebook-side, forsikrer Bonsaksen. 

Skjell skal bli til maling

Håndtering av innsamlede skjell har frem til nå stort sett bestått av kompostering, men fra i år vil tonnevis av østersskjell i stedet komme til god nytte. 

«- Vi skal brenne skjellene i en spesiell ovn, og framstille kalkmaling og kalkmørtel til bruk på kulturhistorisk bygg.»

- Maren Bonsaksen, feltansvarlig for Østersdugnaden

Ovnen skal etter planen settes opp ved Melsom videregående skole i løpet av våren eller sommeren, hvor østersbrenningen skal skje i samarbeid med elever ved programområdet naturbruk der. 

- Dette blir et eksempel på god sirkulær økonomi i praksis, og vi gleder oss til å utvinne kalkmaling og kalkmørtel til middelalderkirker og andre mur- og steinbygg som trenger denne type maling, sier hun. 

Fraråder å spise selvplukket østers

I utgangspunktet er Stillehavsøsters en flott matressurs, og mange lurer på om det er trygt å spise selvplukkede skjell. Dessverre er det er en viss helserisiko forbundet med å spise arten. De som høster til eget bruk, må derfor selv ta ansvar og nødvendige forholdsregler for å unngå å bli syke. 

- Mattilsynet anbefaler at man ikke spiser selvplukkede østersskjell som ikke er testet for gifter, bakterier og virus. Skjellene kan inneholde virus som kan gi diaré. Stillehavsøsters er derfor sikrest å spise når man kjøper det fra en seriøs, kommersiell aktør, forklarer Bonsaksen.  

Alle kan registrere det de plukker via et kart på nettsiden østersdugnaden.no. Der kan man også få oversikt over innsamlingspunkter og områder som bør plukkes, og melde inn behov for henting av skjell. Det finnes også informasjon om plukkerutiner, matsikkerhet og dugnader.

Følg med på Facebook og her på nettsiden for oppdateringer og invitasjon til dugnader.