no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nytt år og nye muligheter for Østersdugnader

Østersdugnad i skjærgården Foto: Foto: Østersdugnaden

Publisert:

05.06.2024

Oppdatert:

05.06.2024 kl.15:39

Nå er det igjen klart for østersdugnader i Vestfold og Telemark. Feltapparatet står klart for å bistå innbyggere, skoleklasser, foreninger, interessegrupper og hytteeiere til å redusere mengden knivskarpe stillehavsøsters langs fylkets kyst.

Stillehavsøsters er en uønsket art som har en eksplosiv vekst i Skandinavia. For å redusere faren for kuttskader ble Østersdugnaden i Vestfold og Telemark etablert i 2019.

Viktig med dugnadsinnsats

Selv om det har blitt ryddet østers i flere år nå, så er det viktig å opprettholde innsatsen. Det er en merkbar forbedring på mange strender i fylket, men en må også innse at Stillehavsøstersen har kommet for å bli.

Dugnadsinnsatsen som legges ned av innbyggere, hyttefolk, lag, foreninger og organisasjoner er imponerende. Dette betyr mye for å sikre en tryggere tilgang til bade- og friluftsområder, og for sikre levekårene for arter som hører hjemme langs kysten vår, sier feltansvarlig for Østersdugnaden, Maren Bonsaksen i fylkeskommunen.

Innsamlingspunkter og plukkedugnader

Østersdugnaden legger også i år til rette for alle som vil kan bidra i plukkingen, og tilbyr opplæring, utlån av utstyr og bortkjøring av skjell. Det har blitt satt ut flere innsamlingspunkter hvor alle kan levere skjell. Det vil også bli arrangert en rekke åpne plukkedugnader gjennom vår og sommer. 

- Slike dugnader er både effektive og sosiale. Her vil alle som møter opp få en kort innføring i sikker plukking, og få låne hansker, hakker og nett til transport. Vi vil invitere og informere om disse både her på vår nettside og Facebook-side, forsikrer Bonsaksen. Østersdugnaden sørger for at plukkede skjell blir transportert bort.

Alle kan registrere det de plukker via et kart på nettsiden www.østersdugnaden.no. Der kan man også få oversikt over innsamlingspunkter og områder som bør plukkes, og melde inn behov for henting av skjell. Det finnes også informasjon om plukkerutiner, matsikkerhet og dugnader.

Fraråder å spise selvplukket østers

I utgangspunktet er Stillehavsøsters en flott matressurs, og mange lurer på om det er trygt å spise selvplukkede skjell. Dessverre er det er en viss helserisiko forbundet med å spise arten. De som høster til eget bruk, må derfor selv ta ansvar og nødvendige forholdsregler for å unngå å bli syke. 

- Mattilsynet anbefaler at man ikke spiser selvplukkede østersskjell som ikke er testet for gifter, bakterier og virus. Skjellene kan inneholde virus som kan gi diaré. Stillehavsøsters er derfor sikrest å spise når man kjøper det fra en seriøs, kommersiell aktør, forklarer Bonsaksen.  

Følg med på Facebook og her på nettsiden for oppdateringer og invitasjon til dugnader.