no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Østersdugnaden utvides til hele Vestfold og Telemark

Små østersskjell er skarpe som barberblader Foto: Frank Tindvik

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

02.04.2020

Oppdatert:

12.02.2021 kl.11:52

I fjor bidro Østersdugnaden i Vestfold til å bremse fremveksten av de knivskarpe skjellene langs badeplasser og viktige friluftsområder. Nå er planen å utvide folkedugnaden til alle kystkommuner i det nye fylket.

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst langs kysten i Sør-Norge. For å begrense fremveksten, etablerte Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark “Østersdugnaden” i 2019. Med Oslofjorden friluftsråd med på laget, og stor innsats fra innbyggerne ble det plukket 13 tonn på 146 strender og naturområder gjennom vår og sommer.

Alle kystkommuner invitert

Nå er planleggingen av «Østersdugnaden i Vestfold og Telemark» godt i gang, og målet er plukkedugnader langt hele kysten i det nye fylket.

- Alle kystkommunene har fått invitasjon til å bli med i prosjektet. Kartlegging vi gjennomførte i fjor viser at behovet for Østersdugnaden er like stort i «gamle Telemark» som i «gamle Vestfold». Vi håper alle kystkommunene blir med på laget, sier prosjektleder for Østersdugnaden, Kristian Ingdal i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Begge friluftsrådene i fylket, Grenland friluftsråd og Oslofjordens friluftsråd, blir med på årets dugnad – og vil ha en viktig rolle i gjennomføring av opplæring og plukkedugnader. I tillegg har Østersdugnaden fått på plass økte administrative ressurser, i fylkeskommunens administrasjon.

Oppstart 1. mai

Målet er oppstart 1. mai, med varighet ut august. Som i fjor vil Østersdugnaden blant annet opprette innleveringspunkter, arrangere plukkedugnader, tilby opplæring og låne ut utstyr. Her på nettsiden vil publikum kunne registrere plukking og behov for henting, og finne informasjon om dugnader, plukkerutiner og matsikkerhet, og på Facebook deles nyheter og relevant informasjon.

-  For at vi skal lykkes i det langsiktige arbeidet med å redusere fremveksten av stillehavsøsters er vi avhengige av at innbyggerne, frivilligheten og kommunene stiller opp og plukker når vi inviterer til plukkedugnader, og aller helst også plukker på eget initiativ, forklarer Ingdal.

Prosjektlederen har tro på at Østersdugnaden kommer i gang 1. mai på tross av det pågående coronavirusutbruddet, men påpeker at prosjektet vurderer dette fortløpende.

- Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger, og slik vi vurderer det nå er det fullt mulig å plukke østers uten å bidra til smittespredning. For mange kan det jo være en fin måte å kombinere lavterskel aktivitet i friluft og samtidig gjøre en viktig innsats for lokalsamfunnet vårt. Vi oppdaterer nettside og Facebook-side fortløpende når vi vet mer om hvordan Østersdugnaden 2020 vil arte seg i praksis, avslutter han.