no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Velkommen til Østersdugnaden

Prosjektmedarbeiderne i Østersdugnaden inviterer hele Vestfold med på østersdugnad Foto: Marita Nilsen/Vestfold fylkeskommune

Publisert:

04.06.2019

Oppdatert:

12.02.2021 kl.11:55

Endelig har vi gleden av å lansere «Østersdugnaden», en folkedugnad hvor alle som vil enkelt kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra Vestfoldkysten.

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold. For å begrense artens vekst, har Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, sammen med Oslofjorden Friluftsråd, etablert «Østersdugnaden».

- Dette er en utvidelse av fjorårets «aksjonsuke», og blir et prosjekt av fast varighet med mål om å redusere spredningen av denne fremmede arten langs kysten vår. Gjennom Østersdugnaden skal vi spre informasjon til innbyggerne om sikker plukking og håndtering av stillehavsøsters, og formidle kunnskap om matsikkerhet, forteller prosjektleder Kristian Ingdal i Vestfold fylkeskommune.

Registrer din plukking

Som en del av lanseringen onsdag, stiller elever fra Borgheim ungdomsskole på plukkedugnad på Hella-stranden på Nøtterøy, hvor de vil få veiledning fra medarbeidere i Østersdugnaden. Samme dag slippes nettsiden www.ostersdugnad.no, en Facebook-side og en plukkeveileder.

- På nettsiden kan publikum finne informasjon om ulike aspekter ved stillehavsøsters, enten det gjelder metoder og utstyr for plukking, håndtering av plukkede skjell eller matsikkerhet. Via en kartfunksjon kan alle enkelt registrere det de plukker og melde inn behov for henting av plukkede skjell. På Facebook-siden vil vi dele aktuelt innhold som artikler og invitasjoner til dugnader, sier Ingdal.  

Alle kan bidra

Det er neppe mulig å fjerne arten helt fra våre farvann, men gjennom Østersdugnaden kan alle som vil delta i å redusere spredningen gi et viktig bidrag. Ingdal håper mange har lyst å bidra, både privatpersoner, lag/foreninger og bedrifter. Stillehavsøsters plukkes for hånd med enkelt ryddeutstyr som hansker, egnet fottøy og bøtte eller nett.

- Stillehavsøsters kan påvirke kystfriluftslivet svært negativt da arten trives i områder egnet for bading og strandaktiviteter, som langgrunne strender og i lune viker. De er knivskarpe og utgjør en fare for både mennesker og dyr. I tillegg utgjør den en trussel mot andre arter som flatøsters og blåskjell, og kan legge seg som et lokk over viktige næringsområder for fugl, forklarer prosjektlederen.

Vestfold er pilotfylke for kunnskapsbygging og forvaltning av stillehavsøsters i Norge i samarbeid med Havforskningsinstituttet, og prosjektet Østersdugnaden utgjør en økt satsing på dette arbeidet. Prosjektet er initiert av et samlet fylkesting i Vestfold, og ledes av Vestfold fylkeskommune. Fylkesmannen i Vestfold er prosjektpartner, mens Oslofjorden Friluftsråd er prosjektdeltaker.

 

Følg Østersdugnaden på Facebook her

Last ned plukkeveilederen her