no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Areal- og plansaker

Gratulerer med vervet ditt som representant i ungdomsrådet!

Hva nå?

Denne nettsiden skal bidra til at du kjenner deg trygg i din rolle som ungdomsrepresentant når ungdomsrådet gir innspill i en areal- og plansaker.

Bruk snakkeboblen til venstre på skjermen og si ifra hvis du har tilbakemeldinger om planveilederen eller savner noe. 

UngdommenesMeninger.png

Plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er sentral for all samfunnsplanlegging, arealforvaltning og byggesaksvirksomhet i Norge. Den gir rammer og føringer. Den pålegger også plan- og bygningsmyndighetene å ta hensyn til og sikre barn og ungdom et godt oppvekstmiljø. 

Barn og unges interesser skal ivaretas i alle plan- og byggesaker som behandles etter loven.

Stat, fylkeskommune, kommuner og private utbyggere kan alle være forslagsstilere i plansaker. Alle har et ansvar for å følge opp lovens intensjoner.

Ungdomsrådet kan påvirke i enhver plansak som skal til politisk behandling i kommunen og fylkeskommunen