no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Instruktørveiledning

Illustrasjon som viser tre personer.
Foto: Tor Erling Naas

Instruktørveiledningen er ment for deg som skal organisere aktiviteter som skal gi ungdomsrådet opplæring i hvordan de kan utarbeide et godt innspill til en areal- og plansak.

Nettstedet er ikke ment som et komplett opplæringsverktøy for ungdomsråd. Det kan benyttes i kombinasjon med andre aktiviteter underveis i opplæringen.

Nettstedet skal hjelpe instruktør til å:

 • gi ungdomsråd (13 til 19 år) en grunnleggende innføring i hvordan Norges demokratiske plansystem er bygget opp sett fra et ungdomsperspektiv
 • inspirere ungdomsrådet og lettere forstå og gi gode innspill til politikerne i areal- og plansaker
 • vise ungdomsrådet hvordan de kan utarbeide innspill til en areal- eller plansak

Nettstedet er utarbeidet slik at det kan benyttes når det skal gjennomføres demokratiske prosesser der ungdom er representert. Andre kan også ha nytte av å bli kjent med hvordan de politiske prosessene i slike saker fungerer.

Innholdet er utarbeidet slik at flere kompetansemål i barne- ungdom- og videregående skole kan være relevante koblinger. 

Før du starter

 • Gjør deg kjent med innholdet på siden, lær deg viktige begreper og hvor du finner frem
 • Gjennomfør veilederen
 • Avtal gjennomføring med leder av ungdomsrådet
 • innhent kontaktinformasjon til ungdomsrådet, kommunale planleggere, barne- og ungdomsrepresentanter og andre relevante personer som skal delta i opplæringen.
 • Avtal tidspunkt for utsendelse av veilederen, for eksempel via lenke i møteinnkalling, e-post eller SMS
 • Velg en plansak som skal behandles 
 • Avtal tidspunkt i ungdomsrådet for å hjelpe til med å skrive uttalelse til en plansak

Gjennomføring

 • Be deltakerne gjennomføre veilederen
 • Følg med på hvor mange som har gjennomført videoleksjonene*
 • Ha kontinuerlig dialog med leder for ungdomsrådet
 • Kjør en kort introduksjon/ repetisjon etter behov (ikke sikkert alle gjennomførte) - Benytt gjerne hele eller deler av denne presentasjonen
 • Leder av ungdomsrådet innleder plansaken som skal behandles
 • Instruktør bistår sekretær og råd i bruk av innspillsverktøyet 
 • Verktøyet skal bidra til å se sakene fra flere perspektiver og finne argumenter. Kjør gjerne en prosess med gule lapper og små grupper for å få innspill til felles uttalelse.
 • Fokuser på spørsmålene 
  • Hva er ungdommene enige om?

  • Hva er ungdommene uenige om?

  • Hva mener ungdomsrådet?

  • Hvorfor mener ungdomsrådet dette?

 • Oppsummer ved å fylle inn vedtak i ungdomsrådet. 
 • Last ned PDF/Word og legg inn som vedlegg sammen med bilder, planskisser o.l.

Avslutning

 • Avtal tidspunkt for 2. gangsbehandling i ungdomsrådet hvis behov

* Statistikken er generell for alle brukere av veilederen og viser ikke enkeltutsendelser. Statistikken kan brukes som en indikasjon for fremdrift.

Publisert: 02.12.2022 Oppdatert: 11.04.2024 kl.10:46