no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Nyttige nettsteder

 

Nettsted Beskrivelse av nettsted
KSUng KS Ung er en samling digitale læringsspill og ressurser om lokaldemokrati, kommuner og yrker i kommunal sektor. Ressursene er gratis og passer for elever på 10. trinn og i videregående skole.
E-ung E-ung er et digitalt oppslagsverktøy for ungdomsråd. Primærmålgruppe er medlemmer av ungdomsråd  og deres koordinatorer/ sekretærer. Her finner du svar på alt fra hva et ungdomsråd er til hvilke saker de jobber med.
Buffdir Veileder for ungdomsråd utarbeidd i samarbeid med Kommunalt- og moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Håndbok for sekretærer og koordinatorer i arbeidet med ungdomsråd
Barnetråkk Barnetråkk er et gratis verktøy fra Design og arkitektur Norge (DOGA) og leveres av Skolelaboratoriet i realfag ved UiB
Planlegging etter plan- og bygningsloven Veiledning til plandelen i plan- og bygningsloven, lenker til nyttige ressurser og en innføring i plansystemet på ulike nivå.
Prinsipper og råd: Barn og unges medvirkning på systemnivå | Bufdir Nettstedet viser hvordan du kan involvere barn og unge i medvirkningsprosesser på systemnivå. Målgruppen for veiledningen er ansatte i statsforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner.
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Lenke til loven

 

Publisert: 14.03.2023 Oppdatert: 24.11.2023 kl.10:14