no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Årets FOKOstipend


Publisert:

09.06.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Prosjektet "Arr" ved Opplæring I Kriminalomsorgen ved Færder vgs. er tildelt årets FOKOstipend

Prosjektbeskrivelse.

Arr skiller ikke på hvem vi er eller hvor vi kommer fra, velger ikke sine ofre med omhu, men rammer alle på tvers av alder og bakgrunn. Arr forteller om oppvekst, blir til minnesmerker etter heroiske bragder eller nederlag, de er tegn på levd liv, og fortellingene om dem avspeiler vår menneskelighet.  

Prosjektet ARR ønsker å engasjere folk som sitter i varetekt og domfelte som soner fengselsdom eller har plass på oppfølgingsklasser til å fortelle sin historie om et arr de har på kroppen. Fortellinger om og foto av arr blir materiale til en vandreutstilling nasjonalt og internasjonalt.  Utstillingen skal vises i gallerier utenfor murene og i utvalgte fengsler.

Utstillingen vil bestå av auditive visuelle (to- og tredimensjonale) verk, en gulvinstallasjon, en stor skjerm og høyttalere til presentasjon av auditive og filmatiske fremstillinger av fortellingene. Noen av de innleverte tekstene blir bearbeidet av profesjonelle kunstnere til ferdige verk. På gulvet, midt i utstillingsrommet, gir vi plass til en installasjon med fliser i harde og plastiske materialer der arrene blir satt i relieff, konkret og i overført betydning. Arrenes grafiske avtrykk blir understreket gjennom relieff nedsenket i gips og stein, en slags «helleristning» som fylles med tørkede og pulveriserte, røde roseblader. Publikum vil få presentert en plansje med «kart» over flisene. På veggene finnes skriftlige beskrivelser av arrenes opprinnelse i ulike tekstsjangre.

ARR er et nasjonalt prosjekt med internasjonalt potensiale. Overbevisningen om likestilling og menneskeverd er kjernen i prosjektet. Arrene står som vannmerker i huden, som tegn på noe vi har til felles: fortellinger om det å være menneske og minner om levd liv. Samtidig skaper arret identitet for den som bærer det. Det biografiske materialet får en kunstnerisk form som opphever fortellingens status, uten at fortellingen skal miste sin kjerne. Det selvvalgte biografiske innslaget spiller hovedrollen denne gangen, ikke dommen eller rusproblematikken. Prosjektet ønsker å engasjere fengselsundervisningen internasjonalt til å gjøre et liknende prosjekt der utvalg av bidrag inngår i en internasjonal vandreutstilling.

Se mer på FOKOs nettside.