no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Delvis åpning av skolene fra 27. april

Fylkesrådmannen v/beredskapsledelsen i VTFK har etter regjeringens kunngjøring i dag, besluttet at det blir en delvis oppstart av de videregående skolene i vår region fra mandag 27. april. Vi har innhentet tilbakemeldinger fra berørte sektorer og har følgende å meddele om tiltak, rutiner og organisering ved delvis oppstart.
Samlet vurdering:
Situasjonen for de videregående skolene i Vestfold og Telemark vurderes å være slik at VTFK kan iverksette undervisning for elever og lærlinger som det nå åpnes opp for i tråd med nasjonale retningslinjer og råd. VTFK vil forberede ansatte best mulig i arbeidsuka etter påske, 14.-17. april, og skape gode forutsetninger for at rutiner og organisering skjer under tilfredsstillende forhold og godt i samsvar med gjeldende smittevernregler. Gode forberedelser – med god involvering fra bl. a. tillitsvalgte og verneombud – vil gi et godt grunnlag for å trygge ansatte og elever når vi er i gang igjen.

VTFK vil:
  • La elever på VG3 som følger yrkesfaglige løp og yrkesfagelever på VG2 møte fram på skolen for opplæring 27. april
  • Fortsette å praktisere digital undervisning for elever på yrkesfag VG1 og studieforberedende Vg1, Vg2 og Vg3
  • Situasjonsbeskrivelse og vurderinger som ligger til grunn:
  • Situasjonen for skolene i Vestfold og Telemark vurderes å være slik at VTFK kan være klare for å la elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp og yrkesfagelever på VG2 møte fram til undervisning 27. april. Fylkeskommunen har fra før besluttet å gjennomføre fagprøver i skolenes verksteder etter påske. Dette skal koordineres med verkstedopplæringen for yrkesfagelevene.
Skyss:
Vi har vært i dialog med drosjenæringen og busselskapene og de fleste er positive til å starte opp på relativt kort varsel. Dagens kunngjøring fra Regjeringen gir oss forsvarlig tid til å planlegge skoleskyss for 1-4 klassetrinn fra 20. april og våre egne elever. Det vil gjøre at vi på best mulig måte ivaretar nødvendig smittevern og samtidig løser transportbehovet på en så effektiv måte som mulig i den gitte situasjonen.
Renhold:
Et godt renhold vil være et viktig smitteforebyggende tiltak. Fylkeskommunen vil benytte tiden frem til gjenåpning av skolene for de nevnte elevgruppene til å planlegge et forsterket renhold i tråd med de retningslinjer nasjonale myndigheter utarbeider.

Trygghet for ansatte og elever:
Dette vurderes å være det mest kritiske punktet, og det vil legges opp til forberedelser og planlegging for å sikre tilstrekkelig smittevernfaglig trygghet for å redusere smittefaren for elever og ansatte. I videre forberedelser og planlegging vil fylkeskommunen ta utgangspunkt i de til enhver tid smittevernfaglige råd og regler som nasjonale myndigheter utarbeider for hver enkelt sektor.
Ved spørsmål kontakt:
Helge Kristian Galdal, direktør Opplæring og Folkehelse,
Mobil:97542688
Helge.galdal@vtfk.no
Gunnar Berg Treidene, direktør Samferdsel
Mobil: 97046835
Gunnar.berg.treidene@vtfk.no

Publisert:

22.04.2020

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48