no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevundersøkelsen 2023


Publisert:

01.11.2023

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen.

Formålet med Elevundersøkelsen.

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på www.udir.no/statistikk.

For å få et best mulig datagrunnlag er det viktig at alle deltar og svarer på undersøkelsen etter beste viten og seriøsitet. Vi som skole bruker denne undersøkelsen for å gjøre skolen best mulig for hver enkelt av dere.

Spørsmål og temaer til undersøkelsen kan dere finne her

Om hvordan personopplysninger blir behandlet finner dere her

Hva du som elev må vite om elevundersøkelsen finner dere her

Informasjon fra Udir om elevundersøkelsen.