no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Energifabrikk for elever og næringsliv på Færder vgs

Solfangeranlegg på taket av skolen. Foto: Erik Moen

Publisert:

08.06.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Byggingen av en energifabrikk på Færder videregående skole er i full gang. Prosjektet baserer seg utelukkende på fornybar solenergi, og skal sikre elever og næringsliv kunnskap om fremtidens energiløsninger.

Det er viktig å lære elever og næringsliv om mulighetene som ligger i å ta i bruk fornybar solenergi. Vi bygger derfor en energifabrikk som ved hjelp av solceller og annen teknologi skal brukes til å lage strøm og varmt vann, og samtidig lagre energien til bruk senere, sier David Raudberget, prosjektleder og rådgiver i eiendomsseksjonen. 

Utstillingsvindu for elever og næringsliv

Energifabrikken skal bygges i tilknytning til Færder videregående skole. Alt ligger dermed til rette for at elever ved skolen og i resten av fylket kan lære av og høste erfaringene med bruken av solenergi. Dette blir også et kompetansesenter for næringslivet når det står ferdig høsten 2021.

– Når anlegget står klart, vil alt visualiseres og legges tilgjengelig på nett. Da vil dette være et utstillingsvindu for elever, politikere, næringsliv og andre  som vil lære mer om mulighetene for å nå fylkets ambisiøse klimamålsettinger med bruk av tilgjengelig teknologi og kunnskap. Læreplanene skal kunne tilpasses, og bruke Færder energifabrikk som laboratorium for tester og kunnskapsbase, sier Raudberget.

Det sterke fokuset på fornybar solenergi i prosjektet er i tråd med ett av de prioriterte satsingsområdene i fylkeskommunen; verdiskaping gjennom grønn omstilling. Prosjektet støtter også oppunder flere av delmålene i FNs bærekraftsmål, som brukes som rammeverk for styring og planutvikling.

Unikt prosjekt

Prosjektet tar i bruk solcelleanlegg for å lage strøm, og solfangeranlegg til oppvarming av bygget gjennom vannbåren varme. Strømmen fra solcelleanlegget skal også lade elbiler som kommer til Færder videregående skole.

– Begge systemene, solcelleanlegget og solfangeranlegget, har også den fordelen at de kan avlaste strømnettet når det er stor belastning. Da kan man bruke den lagrede strømmen og varmen til å forsyne bygget, noe som avlaster strømnettet og er økonomisk gunstig, sier Raudberget.

Kombinasjonen av solceller, batterilager og elbillading koblet sammen i et mikronett er unikt i norsk sammenheng. Det blir også etablert et solfangeranlegg som knyttes mot et energilager i bakken. Her lagres det varme vannet som produseres om sommeren, og hentes opp igjen til bruk i bygget i fyringssesongen. Dette er bare prøvd ut i liten skala i Norge tidligere.

Prosjektet dokumenterer hvordan teorien vil fungere i praksis. Det forventes at slike uavhengige og sikre energisystemer blir en av grunnpilarene i fremtidens samfunn.