no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Om bruk av munnbind


Publisert:

12.04.2021

Oppdatert:

01.11.2023 kl.11:48

Retningslinjer for riktig bruk av munnbind i skolen for ansatte og elever

Påføring av munnbind

 • Rengjør alltid hendene godt med såpe og vann før munnbindet tas på.
 • Påse at munnbindet er helt intakt før det settes på.
 • Dersom munnbindet er farget, skal den blå siden ut.
 • Ta tak i ørestrikkene og plasser munnbindet over nese og munn.
 • Fest strikkene bak ørene og trekk den øverste kanten over neseryggen, og den nederste kanten godt ned og under haken.
 • Dersom munnbindet skal knytes: sørg for at de øverste snorene går ovenfor ørene og at knuten er stram. De nederste snorene skal gå under ørene og knytes så stramt at det ikke foreligger noen åpning på sidene.
 • Press til over neseryggen slik at munnbindet ligger tett mot huden.
 • Kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
 • Munnbindet skal sitte tett og godt inntil ansiktet og over nesen.

Under bruk av munnbind

 • Unngå å berøre munnbindet mens det er på.
 • Maksimal brukstid for et munnbind er 4 timer
 • Bytt alltid munnbind dersom det blir fuktig, berøres eller tas av ved for eksempel spising og drikking.
 • Husk på at et munnbind er til engangsbruk.

Fjerning av munnbind

 • Munnbind beregnet til engangsbruk skal kun brukes én gang. Dette gjelder også tøymunnbind. Bruk tøymunnbind kun én gang, og vask de deretter før neste gangs bruk. 
 • Munnbindet tas av ved kun å ta i strikken som er festet bak ørene, ikke ta i selve masken.
 • Dersom munnbindet har snorer, så skal den nederste knuten knytes opp først. Så den øverste.
 • Kast brukt munnbind i restavfall umiddelbart etter bruk. Tøymunnbind kan oppbevares i egnet beholder eller pose til det skal vaskes.
 • Vask hendene godt etter at du har tatt av munnbindet, byttet det eller berørt munnbindet.